MINDEN DOKUMENTUM ÁTTEKINTÉSBEN

JOGI ÉS ADATVÉDELMI POLITIKA

Összefoglalót készítettünk Önnek jogi feltételeinkről és a szerződéses alapjairól. Az Ön személyes adatai és adatai fontosak számunkra - tudjon meg többet a feldolgozásról.

JOGI FELTÉTELEK

1. § ALKALMAZÁS

1) A bb-net media GmbH - a továbbiakban "eladó" - szerződéses partnerek - a továbbiakban "vevő" - megrendelései alapján történő összes szállítás, szolgáltatás és ajánlat kizárólag ezen általános szerződési feltételek alapján történik. Ezek az általános szerződési feltételek minden olyan szerződés részét képezik, amelyet az eladó ügyfeleivel köt az általa kínált szállításokért és szolgáltatásokért. Ezek az általános szerződési feltételek az összes jövőbeli szállításra, szolgáltatásra vagy ajánlatra is vonatkoznak, még akkor is, ha újból külön nem állapodunk meg.

(2) Eltérő rendelkezés hiányában az eladó termékpalettája használt áru, de nem a BGB értelmében újonnan gyártott termék. A szállítás feltételeit és terjedelmét a termékleírások tartalmazzák. Eltérő megállapodás hiányában az összes kínált terméket szoftver és kiegészítők nélkül szállítjuk.

(3) Az eladó termékpalettája kizárólag a BGB 14. §-a értelmében vett vállalkozókat célozza. Eszerint a vállalkozó az a természetes vagy jogi személy vagy jogi társaság, amely a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységét gyakorolja.

(4) Az ügyfél vagy harmadik felek feltételei nem érvényesek, még akkor sem, ha az eladó külön-külön nem kifogásolja érvényességüket. Még akkor is, ha az eladó olyan levelekre, e-mailekre, faxokra hivatkozik, amelyek tartalmazzák az ügyfél vagy egy harmadik fél feltételeit vagy azokra hivatkoznak, ez nem jelenti az egyetértést az ilyen feltételek érvényességéhez. Az ütköző feltételek csak akkor érvényesek, ha érvényességükben az eladó írásban kifejezetten megállapodott.

2. § AJÁNLAT ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

(1) Az eladó által tett összes ajánlat változhat és nem kötelező érvényű.

(2) Az eladónál történő megrendeléskor az ügyfél kötelező ajánlatot nyújt be az eladónak a (kívánt) termék megvásárlására. Az ügyfelet az eladónak szóló ajánlat az azt a napot követő hetedik munkanap végéig köti, amikor az ajánlat beérkezett az eladóhoz.

(3) Az ügyfél ajánlatát az eladó csak akkor tekinti elfogadottnak, ha az eladó az elfogadásáról nyilatkozik az ügyfélnek, vagy elküldi a megrendelt árut.

(4) Az ügyfél automatikus értesítést kap a leadott megrendelésről. Ez még nem jelenti a megrendelés kötelező elfogadását, kivéve, ha az átvétel visszaigazolásán túl az elfogadásról is nyilatkoznak.

3. § ÁRAK ÉS FIZETÉS

(1) Az eladó által feltüntetett összes ár euróban értendő, hozzáadva a törvényben előírt általános forgalmi adót, biztosítási költségeket, tranzakciós díjakat, a csomagolás és a szállítás költségeit a megrendelés időpontjában. A vámokat és hasonló díjakat, valamint az egyéb köz-, magán- és licencdíjakat az ügyfél viseli.

(2) A fizetés a vásárló és az eladó megállapodásától függően előre, csoportos beszedési megbízással vagy számlára történik.

(3) Ha számlával történő kézbesítésről állapodtak meg, akkor az az árut és a számlát az ügyfél kézhezvételét követően azonnal fizetendő az eladónak.

(4) Az ügyfélnek nincs beszámítási vagy visszatartási joga, kivéve, ha az ellenkérelem vitathatatlan vagy törvényesen megalapozott.

(5) A számlaösszegeket, feltéve, hogy a számlát az áru átadása előtt megkapta az ügyfél, 30 napon belül kell levonás nélkül megfizetni, hacsak írásban (faxon és e-mailben) másként nem állapodnak meg. Az eladó általi nyugta meghatározó a fizetés időpontjában. Ha az ügyfél nem fizet az esedékesség napjáig, a fennálló összegeket az esedékesség napjától számítva kamatot kell fizetni, évente 8 százalékponttal a vonatkozó alapkamat felett; a magasabb kamatlábak érvényesítése és a késedelem esetén bekövetkező további károk változatlanok maradnak.

(6) Az eladó csak előzetes fizetés vagy biztosíték ellenében jogosult teljesítésre vagy teljesítésre, vagy olyan szolgáltatás nyújtására, amely a szerződés megrendelését követően tudomást szerez olyan körülményekről, amelyek valószínűleg jelentősen csökkentik az ügyfél hitelképességét, és amelyeken keresztül a szerződés fizetése Az eladónak az adott szerződés előtti (előtti) kapcsolatból fennálló nyílt követelései veszélyben vannak.

4. § SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

(1) A szállításokat az eladó schweinfurt-i raktárából vagy egy beszállító alraktárából végzik.

(2) Az áruk elérhetősége és szállítási ideje az eladó által megadott információkból származik. Az eladó által a szállításokhoz és szolgáltatásokhoz meghirdetett határidők és dátumok mindig csak hozzávetőlegesek, kivéve, ha kifejezetten ígéretet vagy megállapodást kötöttek egy meghatározott időszakról vagy egy meghatározott dátumról. Ha egy szállítmányról megállapodtak, a szállítási idõk és idõpontok a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállítással megbízott harmadik félnek történõ átadás idejére vonatkoznak.

(3) Az eladó - késedelem nélküli jogainak sérelme nélkül - követelheti az ügyféltől a szállítási és szolgáltatási határidők meghosszabbítását, vagy a szállítási és szolgáltatási dátumok elhalasztását arra az időszakra, amelyben az ügyfél nem teljesíti az eladóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit.

(4) Az eladó nem felel a kézbesítés lehetetlenségéért vagy a kézbesítés késedelméért, amennyiben ezek nem vis maior vagy más, a szerződés megkötésekor előre nem látható események miatt következtek be, különös tekintettel mindenféle működési zavarokra, az anyagok vagy az energia beszerzésének nehézségeire, a szállítási késésekre, sztrájkokra. Az időben történő vagy helytelen szállítást az a szállító okozta, amelyért az eladó nem felelős. Ha az ilyen események jelentősen megnehezítik vagy ellehetetlenítik a szállítást vagy a szolgáltatást az eladó számára, és az akadály nem csak ideiglenes, akkor az eladó jogosult elállni a szerződéstől. Ideiglenes akadályok esetén a szállítás és a kiszolgáltatás határidejét meghosszabbítják, vagy a szállítási vagy szolgáltatási határidőket elhalasztják az akadályozás időtartamával ésszerű indítási idővel. Amennyiben az ügyfél nem várható el, hogy a késedelem következtében elfogadja a szállítást vagy a szolgáltatást, az azonnali írásbeli nyilatkozattal (faxon és e-mailen is) elállhat a szerződéstől az eladó felé.

(5) Ha az eladó nem teljesít szállítást vagy szolgáltatást, vagy ha a szállítás vagy szolgáltatás bármilyen okból lehetetlenné válik, az eladó felelőssége a jelen Általános Szerződési Feltételek 8. szakaszának megfelelően a kártérítésre korlátozódik.

5. § A TELJESÍTMÉNY, SZÁLLÍTÁS, KOCKÁZATTERHELÉS HELYE

(1) Eltérő rendelkezés hiányában a szerződéses jogviszonyból eredő összes kötelezettség teljesítésének helye a Schweinfurt.

(2) A szállítási módot és a csomagolást az eladó köteles mérlegelése alapján kell megtenni.

(3) A kockázat legkésőbb az ügyfélre hárul, amikor a leszállított árut átadják a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a szállítás végrehajtására kijelölt harmadik félnek. Ha a kiszállítás vagy az átadás az ügyfél által okozott körülmény miatt késik, akkor a kockázat az ügyfélre száll át attól a naptól kezdve, amikor a leszállított áru készen áll a feladásra, és az eladó erről értesítette az ügyfelet. Az ügyfél viseli a tárolás költségeit. Amennyiben a megrendelt áruk kiszállításáról megállapodtak, az ügyfél viseli a megsemmisülés vagy a megromlás kockázatát, még akkor is, ha a megrendelt árut az alszállító szállítójának raktárából az utasításoknak megfelelően közvetlenül a vevőhöz szállítják. 

6. § A CÍM MEGŐRZÉSE

(1) Az eladó mindaddig fenntartja a szállított áruk tulajdonjogát, amíg a vételárat (az áfát és a szállítási költségeket is beleértve) teljes mértékben ki nem fizetik a szóban forgó árukért.

(2) Ha a leszállított árut a vevő feldolgozza vagy átalakítja, akkor megállapodnak abban, hogy a leszállított áruk feldolgozása, átalakítása az eladó nevében és számlájára történik, és hogy az eladó az ingatlant közvetlenül birtokolja, vagy - ha a feldolgozás több tulajdonos anyagából történik vagy a feldolgozott tétel értéke magasabb, mint a leszállított áru értéke - megfelelő tulajdonosi részesedést szerez az újonnan létrehozott tételben.

(3) Abban az esetben, ha a leszállított árut tovább értékesítik, az ügyfél ezennel elővigyázatosságból átruházza az eladóval szembeni követeléseket.

(4) Ha harmadik személyek - különösen lefoglalás révén - hozzáférnek a leszállított áruhoz, az ügyfél haladéktalanul tájékoztatja őket az eladó vagyonáról, és erről tájékoztatja az eladót annak érdekében, hogy érvényesíthesse tulajdonjogait. Ha a harmadik fél nem tudja megtéríteni az eladónak az ebből eredő költségeket, akkor az eladó vevője felel.

7. § GARANCIA

(1) Az újonnan gyártott termékekre a garancia 12 hónap. A jótállási időszak a szállítással, vagy ha elfogadásra van szükség, az elfogadással kezdődik. A garancia nem vonatkozik a használt árukra, az úgynevezett használt informatikára és a tecXL pecséttel ellátott feldolgozott használt árukra, különállóink ​​érvényesek garanciális feltételek.

(2) A szavatosság nem érvényes, ha a vevő az eladó beleegyezése nélkül megváltoztatja a leszállított árut, vagy azt harmadik személy megváltoztatja, és ez lehetetlenné vagy ésszerűtlenül megnehezíti a hiba elhárítását. Mindenesetre az ügyfélnek kell viselnie a változásból eredő hiba elhárításának további költségeit.

(3) A garancia nem vonatkozik a nem tesztelt, nem tesztelt vagy hibás árukra.

8. § FELELŐSSÉG

(1) Az eladó kártérítési felelőssége, a jogi okoktól függetlenül, különösen a lehetetlenség, késedelem, hibás vagy helytelen kézbesítés, a szerződés megszegése, a szerződéses tárgyalások során elkövetett kötelezettségek megszegése és a hibás cselekmények tekintetében, amennyiben a hiba lényeges, összhangban van ezzel A bekezdések korlátozottak.

(2) Az eladó nem felel szervei, törvényes képviselői, alkalmazottai vagy más helyettes képviselői egyszerű gondatlansága esetén, kivéve, ha megsértik a lényeges szerződéses kötelezettségeket. A szerződés elengedhetetlen része az áru időben történő, jelentős hibáktól mentes leszállításának kötelezettsége, valamint tanácsadási, védelmi és letétkezelési kötelezettségek, amelyek célja, hogy lehetővé tegyék az ügyfél számára a leszállított áruk szerződés szerinti felhasználását, valamint az ügyfél személyzetének életének és sérülésének, vagy vagyonának védelme. jelentős károk ellen szolgálnak.

(3) Amennyiben az eladó a 8. § (2) bekezdésével összhangban alapvetően felelős a károkért, ez a felelősség azokra a károkra korlátozódik, amelyeket az eladó a szerződés megkötésének esetleges következményeként a szerződés megkötésekor előre látott, vagy amelyeknek előrelátónak kellett volna lennie, ha kellő gondossággal élt. A leszállított áruk hibáiból eredő közvetett károk és következményes károk csak akkor téríthetők meg, ha ilyen károkra általában akkor kell számítani, amikor a leszállított árukat rendeltetésszerűen használják.

(4) A 8. § korlátozásai nem vonatkoznak az eladó felelősségére szándékos magatartás, a garantált tulajdonságok, az élet, végtag vagy egészség sérülése esetén, vagy a termékfelelősségről szóló törvény alapján.

9. § VONATKOZÁSI JOGOK

(1) Ha az ügyfél megtagadja az áruk átvételét, az eladó jogosult elállni a vételi szerződéstől és kártérítést követelni az ügyféltől.

(2) Ha az eladó kártérítést igényel, ez az eladási ár 15% -ának átalányösszege. A kártérítést alacsonyabbá kell tenni, ha az ügyfél bizonyítani tudja, hogy alacsonyabb a kár. Az ügyfélnek lehetősége van bizonyítani, hogy az eladó egyáltalán nem szenvedett kárt. Ha az eladó nagyobb károkat tud bizonyítani, akkor magasabb károkat is követelhet.

10. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Az eladó és az ügyfél közötti üzleti kapcsolatokból eredő viták joghatósága az eladó választása szerint Schweinfurt vagy az ügyfél székhelye. Az eladóval szembeni perek Schweinfurt kizárólagos joghatósága. Ez a rendelkezés nem érinti a kizárólagos joghatósági helyekre vonatkozó kötelező törvényi rendelkezéseket.

(2) Az eladó és a vevő közötti kapcsolatokra kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik. Az Egyesült Nemzetek 11. április 1980-i egyezménye az áruk nemzetközi eladásáról (CISG) nem alkalmazandó.

(3) A szerződés fennmaradó részeiben továbbra is kötelező érvényű, még akkor is, ha az egyes pontok jogilag érvénytelenek. Az érvénytelen pontok helyett a törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni, ha vannak ilyenek. Amennyiben ez az egyik szerződő fél számára ésszerűtlen nehézségeket jelentene, a szerződés egésze érvénytelenné válik.

Itt töltheti le PDF-formában a 26.03.2020. március XNUMX-i általános feltételeket:

1. § ALKALMAZÁSI KÖR; ALAK

(1) Jelen Általános Vásárlási Feltételek (GPC) vonatkoznak minden üzleti kapcsolatra üzleti partnereinkkel és beszállítóinkkal ("Vállalkozók"). A GPC csak akkor alkalmazandó, ha a vállalkozó vállalkozó (BGB 14. §), közjogi jogi személy vagy közjogi külön alap.

(2) A GPC különösen a mozgatható tárgyak ("áruk") adásvételi és / vagy szállítási szerződéseire vonatkozik, függetlenül attól, hogy a vállalkozó maga gyártja az árut, vagy beszállítóktól vásárolja meg őket (a BGB 433. és 650. §-a). Eltérő megállapodás hiányában a GPC a vállalkozó megrendelésének időpontjában érvényes változatban, vagy legalább a legutóbb neki szöveges formában közölt változatban keretmegállapodásként vonatkozik a hasonló jövőbeli szerződésekre is, anélkül, hogy minden egyes esetben ismételten utalnunk kellene rájuk.

(3) Ezek a GPC kizárólag alkalmazandó. A vállalkozó eltérő, egymással ellentmondó vagy további általános szerződési feltételei csak akkor válnak a szerződés részévé, ha és amennyire kifejezetten írásban megállapodtunk azok érvényességében. Ez a hozzájárulási követelmény minden esetben érvényes, például akkor is, ha a vállalkozó szállítását fenntartás nélkül elfogadjuk, a vállalkozó általános feltételeinek ismeretében.

(4) A vállalkozóval eseti alapon kötött egyedi megállapodások (ideértve a mellékmegállapodásokat, kiegészítéseket és változtatásokat) mindig elsőbbséget élveznek a GPC-vel szemben. Az írásbeli szerződés vagy az írásbeli visszaigazolás döntő jelentőségű az ilyen megállapodások tartalma szempontjából, ha ellenkező bizonyíték van.

(5) A vállalkozó jogilag releváns nyilatkozatait és értesítéseit a szerződéssel kapcsolatban (pl. Határidő meghatározása, emlékeztető, visszavonás) írásban kell megtenni, azaz írásban vagy szöveges formában (például levél, e-mail, fax). A jogi formai követelményeket és a további bizonyítékokat - különösen a nyilatkozatot adó párt legitimitásával kapcsolatos kételyek esetén - nem érintik.

(6) A jogszabályok érvényességére való hivatkozásokat csak tisztázás céljából használják. Még ilyen tisztázás nélkül is alkalmazandók a törvényi rendelkezések, kivéve, ha azokat közvetlenül megváltoztatják vagy kifejezetten kizárják a GPC-ben.

2. § A SZERZŐDÉS ZÁRT ÉS A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

(1) Megrendelésünket legkorábban akkor kell kötelezőnek tekinteni, amikor azt írásban benyújtják vagy megerősítik. A vállalkozónak az elfogadás előtt értesítenie kell a nyilvánvaló hibákat (például helyesírási és számítási hibákat) és a megrendelés hiányosságáról, beleértve a megrendelési dokumentumokat a javítás vagy kitöltés céljából; ellenkező esetben a szerződést nem kell megkötni.

(2) A vállalkozó által benyújtott ajánlatok és költségbecslések ingyenesek, és a törvényben előírtak nélkül nem képeznek kötelezettségeket a bb-net számára.

(3) A vállalkozó köteles 2 napon belül írásban visszaigazolni megrendelését, vagy különösen az áru elküldésével (átvétel) fenntartás nélkül végrehajtania.

A késedelmes elfogadás új ajánlatnak minősül, és elfogadást igényelünk.

(4) A szerződés tartalmának olyan változása esetén, mint például a szállítás és a szolgáltatások terjedelme, amelyek a vállalkozó szempontjából feltétlenül szükségeseknek bizonyulnak, a vállalkozó haladéktalanul, írásban és végrehajtásuk előtt értesíti a bb-net-et a várható további erőfeszítésekről. Minden változtatáshoz és végrehajtásához a bb-net előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

(5) Az ügyfélnek átadott minden árucikknek, berendezésnek és rendszernek meg kell felelnie a törvényi követelményeknek. Kérésre a vállalkozónak azonnal és ingyenesen be kell nyújtania a bb-net számára a megfelelő tanúsítványokat és / vagy megfelelőségi nyilatkozatokat. Ez különösen, de nem kizárólag, a CE, RoHS vagy EAR jelöléssel ellátott árukra vonatkozik.

(6) A szerződés felbontásának jogát a törvényi rendelkezések határozzák meg.

(7) Az ügyfél fontos okokból felmondás nélkül felmondhatja a szerződést.

(8) Felmondás esetén, az ügyfél egyéb jogaitól függetlenül, az ügyfél csak a felmondás időpontjáig nyújtott szolgáltatásokért részesülhet díjazásban, amelyet az ügyfél felhasználhat.

§ 3 SZÁLLÍTÁSI IDŐ ÉS KÉSZÍTÉS

(1) Az ügyfél által a megrendelésben megadott szállítási határidő kötelező. Ha a megrendelésben nincs megadva a szállítási határidő, vagy más módon nem állapodtak meg, akkor a szerződés megkötésétől számított 3 nap. A vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni bennünket, ha valószínűtlen, hogy bármilyen okból nem képes betartani a megállapodott szállítási határidőket.

(2) Az idő előtti szolgáltatásokhoz vagy szállításokhoz, valamint a részleges szolgáltatáshoz vagy részleges kézbesítéshez az ügyfél kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

(3) Ha a vállalkozó nem nyújtja be szolgáltatását vagy nem nyújtja szolgáltatását a megbeszélésre meghatározott időn belül, vagy ha mulasztása van, jogaink - különös tekintettel az elállásra és a kártalanításra - a törvényi rendelkezéseken alapulnak. A (4) bekezdés rendelkezései változatlanok maradnak.

(4) Ha a vállalkozó mulasztása van, akkor - további jogi követeléseken túl - átalányösszegű kártérítést tudunk fizetni a nemteljesítési károkért, i. H. v. Kérjen munkanap nettó árának 0,5% -át, de ne haladja meg a késedelmes áruk nettó árának 5% -át. A bb-net fenntartja a jogot annak bizonyítására, hogy nagyobb kár történt. A vállalkozó fenntartja a jogot annak bizonyítására, hogy nem történt-e kár vagy csak lényegesen kisebb kár történt.

4. § TELJESÍTMÉNY ÉS SZÁLLÍTÁS

(1) A vállalkozó nem jogosult arra, hogy előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek (például alvállalkozók) harmadik fél (például alvállalkozók) által elvégzendő szolgáltatásokat folytassa. A vállalkozó viseli szolgáltatásainak beszerzési kockázatát, hacsak egyedi esetekben másként nem állapodnak meg (például a készlet korlátozása).

(2) A Németországon belüli kézbesítés „szabad lakóhely” a megrendelésben megadott helyre. Ha a rendeltetési hely nincs megadva, és másról nem született megállapodás, akkor a szállítást Schweinfurtban található székhelyünkre kell végrehajtani. Az adott rendeltetési hely a kézbesítés és a későbbi teljesítés (teljesítési kötelezettség) teljesítési helye.

(3) A harmadik országokból történő szállítás mindig CIF-előírásokkal rendelkezik. Az Incoterms 2010 megtörténik.

(4) A szállítmányt kísérnie kell egy szállítólevéllel, amely feltünteti a dátumot (kiadás és feladás), a kézbesítés tartalmát (cikkszám és szám), valamint megrendelés-azonosítónkat (dátum és szám). Ha hiányzik vagy hiányos a szállítási bizonylat, nem vállalunk felelősséget a feldolgozás és a fizetés késéséből. Az azonos tartalommal rendelkező megfelelő feladólevelet külön kell küldeni nekünk a szállítóleveletől.

§ 5 ÁRAK ÉS Fizetési feltételek

(1) A megrendelésben feltüntetett ár kötelező érvényű. Minden ár tartalmazza a kötelező forgalmi adót, ha ezt nem külön mutatják meg.

(2) Ha egyes esetekben másképp nem állapodnak meg, az ár magában foglalja a vállalkozó összes szolgáltatását és kiegészítő szolgáltatásait (például összeszerelés, telepítés), valamint az összes járulékos költséget (pl. Megfelelő csomagolás, szállítási költségek, beleértve a szállítási és felelősségbiztosítást) .

(3) A megállapodás szerinti árat a teljes kézbesítés és szolgáltatás (beleértve az összes elfogadott elfogadást) és a megfelelő számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül fizetni kell. Ha a fizetést 14 naptári napon belül teljesítjük, a vállalkozó 3% kedvezményt biztosít nekünk a számla nettó összegéből. Banki átutalások esetén a fizetés időben történik, ha az átutalási megbízást a bankunk megkapja a fizetési határidő lejárta előtt; Nem vagyunk felelősek a fizetési folyamatban részt vevő bankok által okozott késésekért.

(4) Nem tartozunk lejárati kamatokkal. A fizetési késedelemre a törvényi rendelkezések vonatkoznak.

(5) Jogunk van beszámítási és visszatartási jogokra, valamint a nem teljesített szerződés kifogására a törvény által megengedett mértékben. Különösen jogosultak vagyunk visszatartani az esedékes kifizetéseket, mindaddig, amíg továbbra is jogosultak a hiányos vagy hibás szolgáltatásokkal szemben a vállalkozóval szembeni követelésekre.

(6) A vállalkozónak csak a jogszerűen létrehozott vagy nem vitatott viszontkereset esetén van beszámítási vagy visszatartási joga.

6. § A kockázat átruházása, az elfogadás elmulasztása

(1) A gyártandó vagy gyártandó mozgatható tárgyak kiszállításához, valamint az összeszerelési szolgáltatásokhoz a bb-net írásbeli jóváhagyását kell megkövetelni. A kockázat átruházására a szolgáltatás bb-net általi elfogadásával kerül sor. A hallgatólagos elfogadás, különösen a teljesítmény-objektumok bb-net általi felhasználása révén, kizárt.

(2) A cikk véletlenszerű elvesztésének és véletlenszerű meghibásodásának kockázata átadódik nekünk a teljesítés helyén történő kiszállításkor. Ha az elfogadásról megállapodtak, ez döntő jelentőségű a kockázat átruházása szempontjából. Egyébként a munka- és szolgáltatási szerződésekről szóló törvény kötelező rendelkezései szintén alkalmazandók az elfogadásra. Az átadás vagy az elfogadás ugyanaz, ha nem fogadunk el elfogadást.

(3) A törvényi rendelkezések vonatkoznak a fizetésképtelenség elfogadásának esetére. Ugyanakkor a vállalkozónak kifejezetten felajánlania kell szolgáltatásait is, ha egy meghatározott vagy meghatározható naptári időben megállapodtak valamely cselekedetre vagy együttműködésre (például anyagszolgáltatás). Ha elmulasztjuk elfogadását, a vállalkozó a törvényi rendelkezésekkel összhangban (BGB 304. szakasz) követelheti kiegészítő költségeinek megtérítését. Ha a szerződés olyan indokolatlan tárgyra vonatkozik, amelyet a vállalkozó készít (egyedi gyártású termék), akkor a vállalkozó csak akkor jogosult további jogokra, ha együttműködésre kötelesek vagyunk, és felelősek vagyunk az együttműködés elmulasztásáért.

7. § A SZERZŐDŐ INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI

(1) Ha a vállalkozó eltér a megállapodott szolgáltatástól, erről haladéktalanul és kifejezetten tájékoztatja a bb-net-t.

(2) Ha a megállapodás szerinti szolgáltatás teljesítéséhez gazdasági szempontból vagy műszaki szempontból megfelelőbb eltérő megoldások vannak, a vállalkozó vállalja, hogy haladéktalanul és átfogóan írásban tájékoztatja a bb-net-t.

(3) Ha a vállalkozó észreveszi, hogy részben vagy egészben nem képes időben eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek, vagy nem, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell a bb-net szolgáltatást, és meg kell indokolnia.

§ 8 CSOMAGOLÁS

(1) A vállalkozó köteles díjmentesen összegyűjteni és a csomagolóanyagokat megfelelően és teljes mértékben ártalmatlanítani. A vállalkozó kérésére harmadik személyeknek szükség esetén igazolniuk kell a jogilag megfelelő ártalmatlanítást is. Ha a vállalkozó nem teljesíti ezt a kötelezettséget, az ügyfél jogosult a vállalkozónak a szakmai gyűjtés és ártalmatlanítás költségeit, valamint a kapcsolódó költségeket teljes egészében számlázni.

(2) A vállalkozó vállalja, hogy eleget tesz a Csomagolási Rendeletben foglalt kötelezettségeinek, különös tekintettel a megfelelő engedélyezési eljárásokra, hogy erről bizonyítékot szolgáltat az ügyfélnek kérésre, és teljesíti az ügyfél számára a csomagolási rendeletekből fakadó kötelezettségeket. Ha ezek nem ruházhatók át, a vállalkozó támogatja az ügyfelet díjmentes teljesítésében.

9. § Titoktartás

(1) Az ügyfél fenntartja az illusztrációk, tervek, rajzok, számítások, kivitelezési utasítások, termékleírások és egyéb dokumentumok tulajdonjogait és szerzői jogait. Ezeket a dokumentumokat kizárólag a szerződéses teljesítéshez kell felhasználni, és a szerződés teljesítése után vissza kell nekünk juttatni. A dokumentumokat harmadik felek előtt is titokban kell tartani, még a szerződés lejárta után is. A titoktartási kötelezettség csak akkor jár le, és és amennyiben a benyújtott dokumentumokban szereplő ismeretek általánosan ismertté váltak.

(2) A fenti rendelkezés megfelelően alkalmazandó az anyagokra és anyagokra (pl. Szoftver, kész és félkész termékek), valamint azokra az eszközökre, sablonokra, mintákra és egyéb tárgyakra, amelyeket a vállalkozó számára gyártás céljából átadunk. Az ilyen tárgyakat - mindaddig, amíg azokat nem dolgozzák fel - külön kell tárolni a vállalkozó költségén, és megfelelő mértékben biztosítani kell a megsemmisüléstől és elvesztéstől.

10. § A CÍM MEGŐRZÉSE

(1) A megrendelő a meghosszabbított, továbbított, kibővített vagy utólagos tulajdonjog-fenntartást a vállalkozó nem ismeri el.

(2) Ha az ügyfél elfogadja a vállalkozónak a tulajdonjog átruházására vonatkozó ajánlatát, amelyet a vételár megfizetése (egyszerű tulajdonjog-visszatartás) feltételez, a tulajdonjog fenntartása legkésőbb az áruk vételárának megfizetésével lejár.

11. § HIBÁS SZÁLLÍTÁS

(1) A törvényi rendelkezések a jogainkra vonatkoznak az áru anyagi és jogi hibáinak (ideértve a helytelen és rövid szállításokat, valamint a nem megfelelő összeszerelést, hibás összeszerelési, üzemeltetési vagy üzemeltetési utasításokat), valamint a vállalkozó egyéb kötelezettségszegése esetén, hacsak az alábbiakban másként nem jelezzük .

(2) A törvényi rendelkezések szerint a vállalkozó különösen felelős azért, hogy az áruk a minőséget elfogadják, amikor a kockázat ránk megy. Mindenesetre azok a termékleírások, amelyek - különösen megrendelésünkben megjelöléssel vagy hivatkozással - a vonatkozó szerződés tárgyát képezik, vagy ugyanúgy szerepelnek a szerződésben, mint ezek a GPC, a minőségi megállapodásként alkalmazandók. Nincs különbség, hogy a termék leírása tőlünk, a vállalkozótól vagy a gyártótól származik.

(3) A német polgári törvénykönyv 442. cikke (1) bekezdésének 2. mondata ellenére az ügyfél korlátlan kártérítési igényre jogosult, még akkor is, ha az ügyfél a szerződés megkötésekor súlyos gondatlanság miatt nem tudott a hibáról.

(4) A törvényi rendelkezések (a HGB 377. és 381. §-a) a következő rendelkezéssel vonatkoznak a kereskedelmi ellenőrzési és bejelentési kötelezettségre: Ellenőrzési kötelezettségünk azokra a hiányosságokra korlátozódik, amelyeket külső becsléskor beérkező áruk ellenőrzése során fedeztünk fel, ideértve a szállítási dokumentumokat (pl. B. szállítási kár, helytelen és rövid szállítás) vagy felismerhetők a minőség-ellenőrzés során a véletlenszerű mintavételi eljárás során. Ha az elfogadásról megállapodtak, akkor nem kötelező vizsgálni. Ezenkívül attól is függ, hogy a szokásos üzleti tevékenység során milyen mértékben lehetséges a vizsgálat, figyelembe véve az egyedi eset körülményeit. Az a kötelezettségünk, hogy értesítsen minket a később feltárt hibákról, változatlan marad. A vizsgálati kötelezettségünk sérelme nélkül panaszunk (a hiányosságok bejelentése) azonnali és időszerűnek minősül, ha azt a felfedezéstől vagy nyilvánvaló hibák esetén a kézbesítéstől számított öt munkanapon belül megküldtük.

(5) A kiegészítő teljesítés magában foglalja a hibás áruk eltávolítását és újratelepítését is, feltéve, hogy az árukat típusuk és rendeltetésük szerint egy másik cikkbe építették vagy egy másik cikkhez csatolták; a vonatkozó költségek megtérítésére vonatkozó törvényes jogunkat nem érinti. A kivitelező viseli a teszteléshez és a későbbi teljesítéshez szükséges költségeket, még akkor is, ha kiderül, hogy valójában nem volt hiba. A hibákért való indokolatlan kérés esetén a kárért való felelősségünket nem érinti; Ebben a tekintetben azonban csak akkor felelõsek vagyunk, ha súlyos gondatlanság révén felismertük vagy nem ismertük fel, hogy nincs hiba.

(6) Jogi jogaink és az (5) bekezdésben foglalt rendelkezések sérelme nélkül, az alábbiakat kell alkalmazni: Ha a vállalkozó teljesíti a kiegészítő teljesítésre vonatkozó kötelezettségét - választásunk szerint - a hiba kiküszöbölésével (későbbi javítás), vagy hibátlan termék szállításával (csereszállítás) - egy készletben, Ha nem ésszerű időn belül, akkor a hibát magunk is kijavíthatjuk, és megkövetelhetjük a szükséges költségek vagy a megfelelő előlegek megtérítését a vállalkozótól. Ha a vállalkozó későbbi teljesítése kudarcot vallott vagy számunkra ésszerűtlen (pl. Különös sürgősség, az üzembiztonság fenyegetése vagy az aránytalan kár veszélye miatt), határidő nem szükséges; az ilyen körülményekről haladéktalanul, ha lehetséges, előre értesítjük.

(7) Ezenkívül anyagi vagy jogi hiba esetén a törvényben előírtak szerint jogosultak vagyunk a vételárat csökkenteni vagy a szerződéstől elállni. Ezen túlmenően a törvényi rendelkezésekkel összhangban kárenyhítésre és költségtérítésre jogosult.

12. § A SZÁLLÍTÓ SZABADÍTÁSA

(1) Jogunk van a szállítási láncon belül jogilag meghatározott visszamenőleges igényekre (beszállítói igénybevétel a BGB 445a., 445b., 478. §-a szerint), a hibára vonatkozó igények mellett. Különösen arra jogosult vagyunk, hogy pontosan azt a kiegészítő teljesítményt kérjük (javítás vagy csereszállítás) a vállalkozótól, amely egyedi esetekben tartozunk ügyfeleinkkel. Ez nem korlátozza törvényi választási jogunkat (BGB 439. § (1) bekezdés).

(2) Mielőtt felismernénk vagy teljesíthetnénk az ügyfelünk által hivatkozott hibát (ideértve a költségek megtérítését a BGB 445a. § (1), 439. § (2) és (3) bekezdése szerint), értesítjük a vállalkozót, és írásbeli nyilatkozatot kérünk, a tények rövid ismertetésével. . Ha ésszerű időn belül nem nyújtanak be megalapozott nyilatkozatot, és ha nem találnak békés megoldást, akkor az általunk ténylegesen megfogalmazott hibával kapcsolatos követelést ügyfelünknek kell tartozni. Ebben az esetben a vállalkozó felelős az ellenkező bizonyítékok szolgáltatásáról.

(3) A beszállító igénybevételével kapcsolatos követeléseink akkor is érvényesek, ha a hibás árut mi vagy más vállalkozó, pl. B. beépítve egy másik termékbe.

13. § GYÁRTÓI FELELŐSSÉG

(1) Ha a vállalkozó felelős a termék károsodásáért, meg kell térítenie minket a harmadik fél követeléseiből, amennyiben az ok az ő ellenőrzési és szervezési körébe tartozik, és ő maga felelős a külső kapcsolatokban.

(2) Kártérítési kötelezettségének részeként a vállalkozó az alábbiak szerint jár el: A BGB 683., 670. §-ának visszatérítése, amely harmadik felek igénye alapján vagy azzal összefüggésben áll fenn, beleértve az általunk végrehajtott visszahívási kampányokat. Tájékoztatjuk a vállalkozót a visszahívási intézkedések tartalmáról és terjedelméről - amennyire csak lehetséges és ésszerű - és lehetőséget adunk neki, hogy észrevételeket tegyen. A további jogi igényeket ez nem érinti.

(3) A vállalkozónak termékbiztosítást kell kötnie és fenntartania, amelynek személyi és / vagy anyagi károkonként legalább 10 millió EUR átalányösszegű fedezetet kell nyújtania.

14. § TULAJDONJOGOK

(1) Az első írásbeli kérelemre és a törvényi igények sérelme nélkül a vállalkozó kártalanítja az ügyfelet a szabadalmi törvény, a szerzői jogi törvény vagy az egyéb tulajdonjogok állítólagos megsértéséért. A kártalanítási kötelezettség magában foglalja az összes olyan költséget, amelyet az ügyfél visszakövetel harmadik felek igényeivel kapcsolatban.

(2) A mentesség iránti kérelem elévülési ideje három év, az ügyfél tudomása alapján vagy a követelés alapjául szolgáló körülmények súlyos gondatlan ismerete nélkül. Egyébként tudástól vagy súlyos gondatlan tudatlanságtól függetlenül a kártalanítási igény a keletkezésétől számított tíz évig lejár.

15. § A KORLÁTOZÁSOK KORLÁTOZÁSA

(1) A szerződéses felek kölcsönös követelései a törvényi rendelkezéseknek megfelelően járnak le, hacsak az alábbiak eltérően nem rendelkeznek.

(2) A BGB 438. § (1) bekezdés 3. pontjától eltérően a hibakövetelések általános elévülési ideje a kockázat átruházásától számított 3 év. Ha elfogadásra került sor, az elévülési idő az elfogadással kezdődik. A 3 éves elévülési idő ennek megfelelően vonatkozik a tulajdonjogi hibákból eredő követelésekre is, amikor is a harmadik felek általi átadás iránti tényleges követelésekre vonatkozó törvényi elévülési idő (BGB 438. § (1) bekezdés 1. sz.) Nem változik; Ezenkívül a jogtulajdon hibáin alapuló követelések nem járnak le, amíg a harmadik fél továbbra is érvényesítheti jogunkat ellenünk, különösen elévülési határidő hiányában.

(3) Az eladási törvény elévülési ideje, beleértve a fenti meghosszabbítást - jogi mértékben - minden szerződéses hiánypótlásra alkalmazandó. Amennyiben hibán kívüli szerződésen kívüli kártérítési igényekre is jogosultak vagyunk, a rendszeres törvényi korlátozás (BGB 195., 199. §) alkalmazandó, kivéve, ha az adásvételi törvény elévülési időtartamainak alkalmazása egyedi esetekben hosszabb elévülési időhöz vezet.

16. § HASZNÁLATI ÉS HASZNÁLATI JOGOK

(1) Ha eltérõ megállapodás nem született, a vállalkozó visszavonhatatlanul korlátlan felhasználási és felhasználási jogokat biztosít az összes számításnak, grafikának, tervnek, terméknek, modellnek, rajznak tartalmi, térbeli és idõbeli szempontból, feltéve, hogy õ maga az összes jog tulajdonosa. Eszközök grafikák vagy egyéb dokumentumok írásos, elektronikus vagy más formában.

17. bek. Felülvizsgálat

(1) Az ügyfél jogosult felülvizsgálni a szerződés vállalkozó általi végrehajtását. Az ügyfél fenntartja a jogot, hogy megvizsgálja a tesztelési és végrehajtási dokumentumokat, valamint ellenőrizze a szerződés végrehajtásához szükséges rendszereket és eszközöket. Ha az ügyfél úgy ítéli meg, hogy meg kell látogatnia a vállalkozó telephelyét, akkor az ügyfél a munkaidőn belül előre bejelentkezik egy megbeszélésre.

(2) Az ügyfél a 19. szakasznak megfelelően ellenőrizheti a szabályok betartását.

18. § HIVATKOZÁS

(1) A megbízó cégnevének, márkanevének vagy logójának a vállalkozó általi reklámozási célokhoz vagy referenciákhoz való felhasználásához a megrendelő előzetes kifejezett, írásbeli hozzájárulása szükséges.

19. § BB-NET SZABÁLYOK, HOZZÁFÉRÉSI JOGOK

(1) A bb-net gyárhelyiségébe való belépéskor a vállalkozó vállalja, hogy tudomásul veszi és betartja a vállalat külső szabályzatait. A rendeletek megtalálhatók az interneten a www.bb-net.de/fremdfirmenordnung hívják.

20. § A JOG VÁLASZTÁSA ÉS A JOGHATÓSÁG HELYE

(1) Ezen GPC, valamint a köztünk és a vállalkozó között fennálló szerződéses viszony vonatkozásában a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak az egységes nemzetközi jog, különösen az ENSZ adásvételi törvényének kizárására.

(2) Ha a vállalkozó üzletember, i. SD. A kereskedelmi törvénykönyv, a közjogi jogi személy vagy a közjogi külön alap a kizárólagos - nemzetközi szinten is - joghatósági hely a szerződéses jogviszonyból eredő minden jogvitában. Schweinfurt-i telephelyünk megfelelően alkalmazandó, ha a vállalkozó vállalkozó, i. S. v. A BGB 14. §-a. Minden esetben jogunk van jogi lépéseket tenni a szállítási kötelezettség teljesítésének helyén is a jelen GPC vagy elsőbbségi egyedi megállapodás szerint, vagy a vállalkozó általános illetékességi területén. A törvényi előírások, különösen a kizárólagos felelősségre vonatkozó rendelkezések, változatlanok maradnak.

Itt töltheti le PDF formátumú, általános vásárlási feltételeket 2020 februárjától:

Einleitung:

Ez az utasítás minden olyan üzleti partnerre, szállítóra, vásárlóra, hatóságra és más harmadik félre vonatkozik, beleértve alkalmazottaikat és az általuk érintett harmadik feleket (a továbbiakban: "külső vállalatok"), akik a bb-net Media GmbH (a továbbiakban: bb-net ") gyárában dolgoznak. Törvény. Ezek a külső vállalati előírások a Lisszabon utca 4-re vonatkoznak.

Ezeknek az utasításoknak a hatálya akkor kezdődik, amikor belép, és véget ér, amikor elhagyja a gyár helyiségeit. Ezen utasítások célja a biztonsági, egészségügyi, környezeti és anyagi kockázatok elkerülése vagy csökkentése, amikor a külső társaságok a gyár helyiségében dolgoznak.

Ezenkívül ezek az utasítások támogatják a külső vállalatokat saját kockázatértékelésük elkészítésében, és ezzel egyidejűleg az alább felsorolt ​​követelmények betartásának követelését is szolgálják.

1. § MUNKA- és KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A külső társaságoknak tevékenységük során be kell tartaniuk az összes vonatkozó munkaügyi és környezetvédelmi előírást, az állami és szakmai szövetségek munkavédelmi szabályait, valamint az általánosan elismert biztonsági és munkahelyi egészségvédelmi szabályokat, ideértve a munkakörre alkalmazandó balesetek megelőzésére vonatkozó szabályokat, valamint az alkalmazandó munkaidőre vonatkozó törvényeket. Ha a külső társaságok nincsenek tisztában ezekkel a szabályokkal, kötelesek megszerezni a szükséges információkat. A külső vállalatok garantálják, hogy sem ők, sem alvállalkozóik nem alkalmaznak alkalmazottakat érvényes és megfelelő munkadokumentumok nélkül, és hogy betartják a bérek kifizetésére vonatkozó jogszabályokat.

2. § KOORDINÁTOR

A koordinátor mindig bb-net alkalmazott. A koordinátor a külső vállalat közvetlen kapcsolattartója minden kérdésben, amikor a bb-net gyár területén tartózkodik. A gyár telephelyére való első belépéskor a külső vállalatot tájékoztatják a koordinátor nevéről és telefonszámáról.

3. § RENDELÉS, UTASÍTÁSOK ÉS MEGSÉRTÉSEK

A külső társaság köteles betartani a koordinátor, képviselője, a bb-net biztonsági szakember (a továbbiakban együttesen: engedélyezésre jogosult tisztviselő) utasításait és utasításait. Ha a külső társaságnak kétségei vannak a felhatalmazott személy megbízások és utasítások kiadására vonatkozó felhatalmazásával kapcsolatban, akkor köteles a koordinátort megerősíteni. A meghatalmazott tisztviselők által végzett ellenőrzés és utasítások kiadása nem mentesíti a külső vállalatot saját felelősségéről az alkalmazottak és a bb-net felé.

Munka- és környezetvédelmi előírások megsértése, valamint egyéb kötelezettségek megszegése esetén a bb-net jogosult elrendelni a munka beszüntetését mindaddig, amíg a jogsértést meg nem szüntették, és kizárni a további tevékenységektől azokat a munkavállalókat, akik nem járnak el.

4. § TEHETŐSÉG BALESETEK ESETÉN

Bármilyen baleset esetén az üzem menedzserét, a koordinátort és a biztonsági szakembert haladéktalanul értesíteni kell. Ezenkívül a külső társaság köteles betartani az összes ipari balesetre alkalmazandó törvényi jelentési kötelezettségeket. A bb-net létesítmények és rendszerek károsodását vagy meghibásodását szintén haladéktalanul jelenteni kell a koordinátornak.

5. § BIZTONSÁGI TANÁCSADÁS

A bb-net biztonsági szakembere a munkavégzéssel kapcsolatos minden kérdésben tanácsot ad a külső cégnek. Információként áll a külső társaság rendelkezésére, és tanácsot ad számukra például az egyes rendszerekből és folyamatokból fakadó veszélyekről és azok megelőzésére szolgáló intézkedésekről. A külső vállalatnak meg kell találnia a felelős biztonsági tisztviselő elérhetőségeit a koordinátoron keresztül.

6. § KÖRNYEZETVÉDELMI KONZULTÁCIÓ

A bb-net biztonsági szakembere tanácsot ad a külső cégnek a környezetvédelem minden kérdésében. Információként a külső társaság számára elérhető a hulladékártalmatlanítás, a talaj és víz védelme, az immisszió ellenőrzése és a veszélyes áruk kezelése terén. A külső társaságnak a koordinátoron keresztül meg kell találnia a felelős biztonsági tisztviselő elérhetőségét.

7. § KÜLÖNLEGES KÜLSŐ TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEK

A külső vállalat vállalja, hogy betartja a következő pontokat:

 1. A külső vállalat tájékoztatja a koordinátort a kezdet előtt, a vége után, és amikor a gyár területén folytatott tevékenységek megszakadnak.
 2. A kivitelező biztosítja, hogy mindig biztonságos állapotban hagyják el a munkakörnyezetet.
 3. A külső vállalat tájékoztatja a koordinátort a működési folyamat esetleges zavarairól. Jelzi a koordinátornak a tevékenység végrehajtása során fellépő összes meghibásodást és szabálytalanságot.
 4. A külső vállalat meghatározza a napi munkát a felelős koordinátorral.
 5. A használt szerszámoknak és berendezéseknek, különösen a létráknak és az állványoknak biztonságos működési állapotban kell lenniük. A munkahely elhagyásakor zárva kell tartani vagy más módon biztosítani kell őket, hogy ne veszélyeztessék az embereket vagy a vagyont, vagy engedély nélkül felhasználhatók legyenek.
 6. Az elektromos betáplálási pontoknak, ha épületeken, építési szolgáltatásokon vagy gyártási rendszereken dolgoznak, maradandó áramú eszközzel (RCD) kell rendelkezniük.
 7. A külső vállalat által használt járműveknek meg kell felelniük a helyszínen érvényes előírásoknak.

8. § BELSŐ BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

A külső vállalat betartja a következő belső biztonsági előírásokat:

 1. A bb-net-től származó eszközöket, eszközöket és rendszereket nem szabad engedély nélkül, a szükséges képesítés és alkalmasság igazolása nélkül, valamint a bb-net utasításai nélkül használni.
 2. Az anyagraktárakat és anyagkötegeket úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztessék a munkavédelmet, a gyártási folyamatot, a szállítást és a forgalom áramlását.
 3. A feltárásokat, az árkokat, a nyitott csatornákat, a padlónyílásokat stb. Mindenütt megfelelően rögzíteni kell, és sötétben meg kell világítani. A veszélyes munkahelyeket el kell zárni.
 4. Alkoholos italok és egyéb bódító anyagok (drogok) behozása és fogyasztása nem engedélyezett a bb-net gyár területén. A külső társaság azon tagjait, akiknek ésszerű okuk van feltételezni, hogy mérgező anyagok vagy italok hatása alatt állnak, ki lehet kiutasítani a társaság helyiségeiből.
 5. A külső cég betartja a dohányzási tilalmat.
 6. A külső vállalat biztosítja, hogy alkalmazottai viseljék a szükséges egyéni védőeszközöket (védőszemüveget, védőcipőt, kemény kalapot stb.).
 7. A bb-net gyár helyiségeire a közúti közúti forgalom vonatkozó jogszabályi rendelkezései érvényesek. A vállalati forgalmat azonban mindig prioritásként kell kezelni, és be kell tartani a társaság belső forgalmi és viselkedési szabályait. A vállalat telephelyén minden típusú jármű maximális sebessége 20 km / h.
 8. Külső cégek járműveit csak a vállalat telephelyén szabad be- és kirakni.
 9. Ipari tehergépjárműveket, darukat és emelő munkaállványokat üzemeltető külső vállalkozások alkalmazottainak megfelelő képzési bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
 10. A külső vállalat alkalmazottai nem léphetnek be a társaság egyes részeibe, kivéve a szüneteket és az egészségügyi létesítményeket, amelyek nem tartoznak a külső társaság tevékenységi körébe. Kivételesen a társaság más részeibe beléphetnek az illetékes koordinátorral folytatott konzultációt követően, amennyiben ez a tevékenység elvégzéséhez szükséges.
 11. A kötelező, tiltó és figyelmeztető jeleket és jelöléseket be kell tartani. Nem szabad eltávolítani vagy olvashatatlanná tenni.
 12. A menekülési útvonalak és az ajtók megjelölve vannak. Mindig tisztán kell tartani őket.
 13. A tűzoltó készülékeket, a tűzcsapokat és a megfelelő jelzéseket nem szabad lefedni, elzárni vagy más módon használhatatlanná tenni. Mindig hozzáférhetőnek kell lenniük. Az esetleges károkat haladéktalanul be kell jelenteni a koordinátornak.
 14. A gyalogosoknak a megjelölt járdákat kell használniuk, és ügyelniük kell az ipari teherautók forgalmára.

9. § VESZÉLYES MUNKA

Munkaengedélyek vagy engedélyek szükségesek a veszélyes munkához. A külső társaság ezt szükség esetén megkapja a felelős koordinátortól. A külső vállalat csak képzett alkalmazottakat vesz veszélyes munkára. A külső vállalat biztosítja, hogy a bb-net gyár területén végzett tevékenységeket a koordinátor jóváhagyja. A veszélyes munka különösen a következőket foglalja magában:

 1. veszélyes anyagok kezelése,
 2. Elektromos rendszerek és berendezések közelében vagy azok közelében végzett munka,
 3. Tűzveszély (hegesztés, égés, fűtés, vágás) és gyúlékony folyadékok kezelése,
 4. Gőz- vagy nyomóvezetékeken végzett munka,
 5. Leesés kockázatával dolgozik,
 6. Különleges óvintézkedéseket igénylő munka, mivel azonnali veszélyt jelentenek a külső vállalat és a bb-net alkalmazottai.

10. § KÖZÖS KOCKÁZAT

Akkor beszélünk „kölcsönös veszélyeztetésről”, amikor a bb-net és / vagy a külső vállalat meglátja saját és / vagy külső kockázati potenciálját a tevékenységek végrehajtása során. Ha lehetséges kölcsönös veszélyeztetés áll fenn, a külső vállalat megbeszéli a koordinátorral, hogy a munka megkezdése előtt szükséges-e és milyen biztonsági intézkedésekre van szükség. A koordinátorral kötött megállapodás nem mentesíti a külső vállalatot a saját alkalmazottainak felügyelete alól.

Az alábbiak vonatkoznak részletesen:

 1. Ha feszültség alatt álló rendszereken vagy berendezéseken vagy azok közelében dolgoznak, be kell kapcsolni az e területért felelős bb-net építési technológiát is. A külső cégnek a koordinátoron keresztül meg kell találnia az illetékes szakosztály elérhetőségeit.
 2. Elektromos energiát csak a kijelölt betáplálási pontokon lehet a külső vállalattól igénybe venni. A külső cégnek a koordinátoron keresztül meg kell találnia az etetési pontokat.
 3. A vállalati hálózathoz való egyéb elektromos csatlakozásokat csak az épületgépészeti részleg végezheti a koordinátor bevonásával.
 4. A földmunkák végrehajtását előzetesen meg kell egyeztetni a munkálatok vezetésével a tápvezetékek esetleges károsodása miatt. A külső cégnek a koordinátoron keresztül kell megtudnia az üzemvezetés elérhetőségeit.

11. § A KÖRNYEZET, ENERGIA ÉS FOGLALKOZÁS BIZTONSÁGÁNAK IRÁNYMUTATÁSAI

A külső vállalat köteles betartani a környezetvédelemre, az energiára és a munkavédelemre vonatkozó irányelveket.

Különösen a következők vonatkoznak:

 1. A vízveszélyes és a környezetre veszélyes anyagok biztosítását és tárolását a gyűjtőmedencékben kell elvégezni.
 2. A vízre veszélyes anyagok kezelése nem eredményezheti a talaj, a talajvíz, a felszíni vagy a szennyvíz káros szennyezését. A munka- és tárolóedényeknek megfelelőnek, jó állapotúnak és 100 literes duplafalúnak kell lenniük. Megfelelő mennyiségű kötőanyagot kell rendelkezésre bocsátani a munkaterületen.
 3. A járművek és gépek üzemanyag- és kenőrendszerének szivárgástól mentesnek kell lennie.
 4. A szennyvíz és egyéb folyadékok beszivárgása tilos. Ugyanez vonatkozik a csatornahálózatba történő bevezetésre is, kivéve, ha a környezetvédelmi szakember beleegyezését adta.
 5. A külső vállalat köteles a tevékenység végrehajtása során felmerülő összes hulladékot a vonatkozó előírások betartásával megfelelően újrahasznosítani, ártalmatlanítani és a bb-net gyár helyiségeiből elszállítani. Az e kötelezettségből eredő valamennyi bizonyíték és dokumentum másolatát haladéktalanul át kell adni a koordinátornak. A külső vállalat egyedi esetekben jogosult a bb-net hulladékkezelő tisztviselő beleegyezésével az alkalmazandó hulladékelválasztási rendszer betartásával a gyár területén elhelyezni a hulladékot. A külső vállalatnak meg kell találnia a felelős hulladékkezelési tisztviselő elérhetőségeit a koordinátoron keresztül.
 6. Bármilyen hulladék égetése a gyár területén tilos.
 7. A por-, szag- és zajkibocsátást a műszakilag elérhetőre kell csökkenteni.
 8. Ki kell zárni az alkalmazottak és a lakosok által okozott káros expozíciót. Az alkalmazott építőipari gépeknek meg kell felelniük a berendezés- és gépzaj rendelet követelményeinek.
 9. Azbesztet, halogénezett szénhidrogéneket, ólmot és rákkeltő szálakat tartalmazó építő-, segéd- és működési anyagokat nem szabad felhasználni.
 10. Az erőforrásokat (pl. Vizet, energiát, segéd- és működési anyagokat) takarékosan kell felhasználni.
 11. A külső vállalat csak olyan oktatást, képzést vagy tapasztalatot szerzett munkavállalókat vesz igénybe, amelyek jelentős környezeti hatással járnak. A kapcsolódó bizonyítékokat kérésre bármikor be kell mutatni a bb-neten

12. § TŰZVÉDELEM

Tűzveszélyes tevékenységek során a külső társaság köteles az engedélyezési eljárást alkalmazni a meleg munkára, és gondoskodni a tűzjelző rendszerek leállításáról a koordinátoron keresztül, a biztonsági / tűzvédelmi felelős bevonásával. A külső vállalat köteles oltóanyagokat biztosítani, és a munka befejezése után eltávolítani az éghető anyagokat és gázokat az épületből vagy a munkaterületekről, például a tetőfelületekről, és szükség esetén tűzvédelmi oszlopot biztosítani. A menekülési útvonalakat, az ajtókat és a tűzoltó berendezéseket szabadon kell tartani. A tűzfalakon történő áttörés csak a koordinátorral folytatott konzultációt követően megengedett, és a koordinátor által meghatározott eljárással ismét lezárható.

13. § TOVÁBBI SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

 1. Az építkezés és az összeszerelés helyét mindig tiszta állapotban kell tartani, és a munka végén rendet kell tenni.
 2. Fényképezés vagy filmezés a cég telephelyén nem megengedett - hacsak nincs erre külön engedély a bb-net-től.
 3. Vasárnap és munkaszüneti napokon a külső vállalatok alkalmazottai csak a bb-net írásbeli jóváhagyásával léphetnek be a telephelyünkre.
 4. A tűzcsapokból az építési víz kinyerése csak a koordinátor jóváhagyásával engedélyezett.

14. § ENERGIAKEZELÉSI RENDSZER

A bb-net vállalja az energia körültekintő felhasználását és energiahatékonyságának folyamatos javítását. A külső vállalat tehát biztosítja az energia takarékos és körültekintő felhasználását!

15. § KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Ha vannak külön előírások, akkor a külső társaság köteles ezeket betartani. A konkrét szabályokat a koordinátor közli az eligazítás során.

16. § MUNKAVÁLLALÓI KÉPZÉS

A külső vállalat köteles a munka megkezdése előtt oktatni munkatársait ezen "külső vállalatoknak szóló bb-net utasítások" tartalmáról, és erről a bb-net kérésére megfelelő formában bizonyítékot szolgáltat. Ezenkívül a külső cégnek biztosítania kell, hogy alkalmazottai betartsák a "bb-net utasítások külső vállalatok számára" előírásokat. A munkakörülményekről, veszélyekről és védőintézkedésekről szóló utasítást bizonyíthatóan évente legalább egyszer meg kell ismételni.

17. § FELELŐSSÉG A NYELV VÁLTOZATOKÉRT

Csak német változat létezik, ez kötelező érvényű.

A bb-net media GmbH (a továbbiakban: bb-net) garanciális feltételei kizárólag a kereskedelmi ügyfeleket célozzák. Ha magánszemélyként vásárolt egy tecXL terméket, kérjük, forduljon az illetékes kereskedőhöz a garanciális feldolgozás érdekében. A garancián túli jogokat a garancia nyújtása nem korlátozza.

1. § A GARANCIA TARTALMA

(1) A bb-net garantálja vásárlóinak, hogy az eladott hardver mentes a gyártási, anyag- és feldolgozási hibáktól. A gyártáskor általánosan elismert technológiai szabályok meghatározóak.

(2) A bb-net vagy megjavítja a hibás árut, vagy kicseréli azokat legalább egyenértékű vagy összehasonlítható termékre. Mindenesetre a költségeket a bb-net viseli.

(3) Ha a hibás eszköz sem javítása, sem cseréje nem lehetséges, a bb-net megtéríti az eszköz aktuális értékét. A valós értéket a bb-net részének progresszív diszkontja alapján határozzák meg. Ha a hiba az első 12 hónapban bekövetkezik, a bb-net megtéríti a vevőnek a teljes vételárat. 
Ábra: A kedvezmények haladása: 
> 12 hónap - 20% kedvezmény 
> 18 hónap - 30% kedvezmény 
> 24 hónap - 40% kedvezmény 
> 30 hónap - 50% kedvezmény  

(4) A kicserélt alkatrészek a bb-net tulajdonává válnak. Nincs további igény. Különösen a bb-net nem nyújt kölcsön eszközöket a garanciális időszakban történő javításokhoz, és nem vállalja ennek költségeit.

(5) Ha a feldolgozott használt árukhoz tecXL tömítéssel újratölthető akkumulátort használnak, a bb-net garantálja a minimális 30 perc üzemidőt rendszeres üzemben.

2. § A garancia kizárása

(1) A kopó alkatrészekre nem vonatkozik a garancia. Ez magában foglalja különösen, de nem kizárólag: elemeket, kondenzátorokat, ventilátorokat, hővezető szereket, elszíneződést, csuklópántokat, karokat, szárnyakat vagy kopás jeleit a bemeneti területen. Az akkumulátorokra vonatkozó garancia legfeljebb 6 hónapra korlátozódik.

(2) A garancia nem terjed ki különösen a vis maior vagy természeti katasztrófák által okozott károkra, de nem kizárólag: tűz, sugárzás, fagy, nap / meleg, áradások, háború, számítógépes vírusok, programozási és szoftverhibák, külső erők vagy hatások.

(3) Az eszközök nem megfelelő használata vagy módosítása szintén kizárt a garanciális igényből. A nem rendeltetésszerű használatra példák különösen, de nem kizárólag: vízkárok, korróziós károk, a gyártó által nem jóváhagyott tartozékokból eredő hibák és a gyártó által nem jóváhagyott szoftverek telepítése.

(4) A garancia hatálya alá nem tartoznak a gyártó oldali soros hibák, szoftverhibák és / vagy az operációs rendszerrel kapcsolatos hibák.

(5) Ezen túlmenően a garancia érvényessége akkor szűnik meg, ha a készülék telepítését, ápolási utasításait és javítását a bb-neten kívül senki más nem követi. A bb-net kivételével egy harmadik fél általi javításról írásban kifejezetten beleegyezett.

(6) Az önálló, de a beépített kijelzőket is négy pixelhiba osztályba sorolják az ISO 13406-2 szerint. Ezeket a termékeket az ISO kategóriájú pixel hiba osztály II szerint tesztelik és értékesítik. Az egymillió képpontra eső hibák maximális megengedett száma két folyamatosan világító képpont (1. hibatípus), két folyamatosan fekete képpont (2. típusú hibajelzés) vagy öt hibás alpont, amelyek folyamatosan világítanak piros, zöld, kék és folyamatosan fekete színekkel ( 3. hibatípus). A hibás képpontok nem jelentenek garanciális esetet az alkalmazandó specifikációban.

(7) A garancia nem vonatkozik a hibás alkatrész vagy termék összeszerelésére vagy leszerelésére.

3. § GARANCIA IDŐSZAK

(1) A tecXL termékek szavatossági ideje 24 hónap, egyéb használt hardverekre, az úgynevezett használt informatikára 3 hónap, és a számla napjától kezdődik.

(2) Ha az ügyfél először értékesíti a tecXL zárral ellátott termékeket, a jótállási idő újra kezdődik, de a meghosszabbítás legfeljebb 6 hónapra korlátozódik. Kérésre a bb-netnek meg kell adni az eredeti vásárlási bizonylatot, amely egyértelműen azonosítja az eszközt. Az akkumulátorok nem tartoznak ide.

(3) Ha az alkatrészeket a garancia teljesítése során kicserélik, ez nem indítja el a garanciális időszak új kezdetét.

4. § ELJÁRÁS GARANCIA ESETÉN (BEVEZETŐ GARANCIA)

(1) Ha hibát fedez fel a tecXL termékében, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az ügyfélszámláján található online űrlap segítségével.

(2) Ha ügyfélszolgálatunk megállapítja, hogy a panaszolt termék esetleg hibás, és a garanciális igény indokolt, megkapja a feldolgozási számot (RMA) és az utasításokat a termék bb-netre történő szállításához.

(3) Az általunk engedélyezett bb-net-nek megfelelő szállítási csomagolásban történő visszatérését előre fizetjük és ennek megfelelően biztosítjuk. A feladás a visszaküldésen feltüntetett címre történik.

(4) A garancia nyújtását követően a tecXL terméket ugyanazzal a konfigurációval kapja vissza, mint amilyen eredetileg megvásárlásakor volt, a lehetséges frissítésekre is figyelemmel.

(5) Nem küldhet vissza hiányos terméket a bb-netre, ha előzetesen nem lépett kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. A bb-net fenntartja a jogot a be nem jelentett szállítmányok visszaszolgáltatására, valamint a feladónak a szállítási és kezelési költségek számlázására.

5. § A KÖLTSÉGEK ELFOGADÁSA

(1) A küldés és a kapcsolódó költségek a vevőt terhelik. Ha a kézbesítés dátumát követő első 60 napon belül panasz érkezik, a bb-net lehetőséget nyújt a visszaküldési költségek viselésére is.

(2) A javítás befejezése után a bb-net további értesítés nélkül visszaküldi az eszközöket a vásárlónak a bb-net költségén.

6. § NYILATKOZAT

(1) A bb-net nem vállal felelősséget az adatokért és a telepített szoftverekért. A bb-net fenntartja a jogot az adathordozók törlésére a garancia betartása körében és az operációs rendszer újratelepítésére. Az ügyfél felelőssége az operációs rendszer és egyéb szoftverek újratelepítése.

(2) A bb-net nem vállal felelősséget azokért az adatokért, amelyek elvesznek a bb-net-ről vagy a bb-net felé történő szállítás során. A szállítási biztosítás csak a küldemény értékét fedezi.

(3) A bb-net nem vállal felelősséget a jóakarat gesztusaként végrehajtott javításokért.

7. § ADATVÉDELEM

(1) A garancia megvalósításához és feldolgozásához szükséges adatokat rögzítjük, továbbítjuk és feldolgozzuk. A jelenleg érvényes visszaküldési eljárás alkalmazásával az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat összegyűjthessék és feldolgozzák. A bb-net alapvetően az adatgazdaság előírásainak megfelelően jár el.

8. § A TELJESÍTMÉNY HELYE, A JOGHATÓSÁG HELYE ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG

(1) A garancia által vállalt kötelezettségek teljesítésének helye a Schweinfurt. Amennyire megengedett, a joghatóság helye Schweinfurt regionális bírósági kerülete. A német jog erre a garanciára vonatkozik az ENSZ adásvételi törvényének kizárásával, kivéve, ha ez ellentétes a kötelező nemzetközi fogyasztóvédelmi jogszabályokkal.

A következő magatartási elvek minden üzleti alkalomban az alkalmazandó törvényekkel és a vonatkozó belső irányelvekkel összhangban leírják a kívánt etikailag helyes magatartást. A bb-net minden alkalmazottja felelős a magatartási kódex betartásáért. Az alapelveket főként integritásra, megbízhatóságra és átláthatóságra osztják.

1. § ÁLTALÁNOS

Ezt a magatartási kódexet a menedzsment készítette, és leírja az általunk megosztott értékeket és azt, hogy miként akarunk együtt dolgozni - ma és a jövőben is. Világos célt tűznek ki számunkra, amelyet el kell érnünk a vállalatunk hosszú távú sikere érdekében. Tiszteletteljes és kooperatív együttműködés, valamint a társadalmi felelősség tudatos felfogása képezi hosszú távú vállalati sikereink alapját. Felelősségteljes, etikailag helyes és őszinte magatartást várnak el a vezetéstől, az alkalmazottaktól, de az üzleti partnerektől, a beszállítóktól és esetleg a jövőbeni leányvállalatoktól vagy együttműködési vállalatoktól.

A magatartási kódex követelést támaszt magunk ellen, ugyanakkor ígéret a külvilág felé az üzleti partnerekkel és a nyilvánossággal szembeni felelős magatartásért, de a vállalaton belüli egymással való kapcsolattartásért is. Iránymutatóként kell szolgálnia mindennapi viselkedésünkhöz.

Vezetőink különleges példakép-funkcióval rendelkeznek. A magatartási kódex vállalati szintű végrehajtásának előfeltétele, hogy értékeinket a vezetők példázzák. Ők az első kapcsolattartó pontok a szabályok megértésével kapcsolatos kérdésekben, és biztosítják, hogy minden alkalmazott ismerje és megértse a magatartási kódexet. Vezetési feladataik részeként megakadályozzák az elfogadhatatlan viselkedést, vagy megfelelő intézkedéseket hoznak a szabálysértések megelőzésére a felelősségi körükben.

2. § A MAGATARTÁS ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

Számunkra a törvényi előírások betartása a gazdaságilag felelős cselekvés alapvető alapelve. Mindig betartjuk a vonatkozó törvényi tilalmakat és kötelezettségeket.

Munkatársaink a cégünk sikerének alapjai. Annak érdekében, hogy erősségeik fejlődhessenek, olyan munkakörnyezetet teremtünk, amely ezt az elismerést élvezi és elősegíti az integritást. Bízunk egymásban és betartjuk a szavunkat. Az esélyegyenlőség mellett állunk, mert alkalmazottaink sokszínűségében nagy lehetőség rejlik. Minden alkalmazottat egyenlő bánásmódban részesítünk, tekintet nélkül etnikai vagy nemzeti származásra, nemre, vallásra, világnézetre, politikai helyzetre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális identitásra, vagy bármilyen más védett tulajdonságra vagy státuszra. Megmutatjuk minden alkalmazottnak a szükséges tiszteletet, tisztességesen bánunk egymással és ha nem értünk egyet a dolgokban, akkor megalázás nélkül vagyunk. Teljes felelősséget vállalunk döntéseinkért, tetteinkért és eredményeinkért. A hitelesség akkor keletkezik, amikor felelősséget vállalunk azért, amit mondunk és teszünk. Mindenki világosan megfogalmazza szándékait és céljait, és elvárja, hogy mások is elmondják véleményüket.

Munkavállalóinkat kizárólag képesítésük és műszaki, valamint társadalmi képességeik alapján bérezzük és előléptetjük. Minden alkalmazott köteles tartózkodni a megkülönböztetés minden formájától, és tiszteletteljes és barátságos módon élni együtt.

Nem toleráljuk a szexuális zaklatást semmilyen formában, és olyan nyelvet használunk, amely nem diszkriminatív, megfélemlítő, zaklató, fenyegető, bántalmazó, szexuálisan kifogásolható, vagy más módon sértő vagy nem megfelelő.

A megfelelő javadalmazáshoz való jogot minden alkalmazott elismeri. A javadalmazás és egyéb szolgáltatások legalább megfelelnek a vonatkozó nemzeti és helyi jogi előírásoknak.

Munkatársaink egészsége és biztonsága ugyanolyan fontos számunkra, mint a munkánk minősége és az üzleti siker. A munkahelyi egészség és biztonság eleve az összes működési folyamat szerves részét képezi. Munkatársaink egészsége a legnagyobb érték és kötelezettség mindenki számára. Cégünk figyelembe veszi a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, a legkorszerűbb feltételeket, a munkahelyi orvoslást, a higiéniát és egyéb ergonómiai megállapításokat. Minden alkalmazottunk elősegíti a munkahelyi biztonság és egészségvédelmet, és betartja a munkavédelemre vonatkozó előírásokat. A menedzser kötelessége utasítani és támogatni alkalmazottait ennek a felelősségnek a teljesítésében.

Minden alkalmazott köteles a társaság vagyonát és forrásait megfelelő módon és körültekintően felhasználni, és megvédeni azt az elvesztéstől, lopástól vagy visszaéléstől. A vállalati tárgyi és immateriális javakat kizárólag vállalati célokra használjuk, és nem személyes használatra, hacsak kifejezetten nem engedélyezzük.

Fontos vállalati célok számunkra a fenntartható környezet- és klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság. Ellenőrizzük és érvényesítjük a CO lehetőségeit2-Az emisszió minimalizálása, valamint termékeink és tevékenységeink folyamatos optimalizálása érdekében. Ezt átfogó fenntarthatósági koncepció, számos környezetvédelmi projekt és az elkerülhetetlen CO útján érjük el2-Kompenzálja a lábnyomot éghajlati tanúsítvánnyal. Minden alkalmazott felelős a természeti erőforrások körültekintő kezeléséért, és egyéni viselkedésével hozzájárul a környezet és az éghajlat védelméhez.

A korrupció, a pénzmosási tevékenységek és az alkalmazandó jogszabályok megsértése szankciókat von maga után az érintett személy (ek) el szemben. Minden alkalmazott nem fogadhat el, nem követelhet és nem ígérhet nekik semmilyen ajándékot vagy egyéb juttatást az ügyfelektõl, a beszállítóktól vagy más személyektõl nyílt vagy rejtett formában a szerzõdéses kötelezettségei teljesítése érdekében vagy a munkáltató beleegyezése nélkül. Ha bármilyen kérdése, jogi kétsége vagy megalapozott gyanúja merülne fel, konzultáljon a vezetõvel. Egyik alkalmazottunk sem használhatja a vállalat üzleti kapcsolatait saját hasznára vagy mások hátrányára.
A korrupció, a pénzmosás és az alkalmazandó jog megsértése szankciókat von maga után az érintett személyekkel szemben. 

Cégünk tisztában van felelősségével az oktatásért és a tudományért, a kultúráért és a sportért, valamint a társadalmi kérdésekért. A társadalmi felelősségvállalás és a társadalmi elkötelezettség évtizedek óta szerves része a vállalati kultúrának.

Adományokat és más típusú társadalmi elkötelezettségeket kizárólag a vállalat érdekei érdekében tennénk. Nem adományozunk olyan adományoknak, akiknél összeférhetetlenség állhat fenn.

Az adományok átláthatóan történnek, mivel az adományozás célja, címzettje és az adomány címzettje által az adomány megerősítése dokumentált és ellenőrizhető.

A bb-net media GmbH közvéleményét nagyrészt az egyes munkavállalók megjelenése, cselekedetei és viselkedése alakítja. Mindannyian felelősek vagyunk érte. Az egyén nem megfelelő viselkedése jelentős kárt okozhat vállalatunkban.

Ezért minden alkalmazottat arra hívnak fel, hogy tartsa fenn vállalatunk hírnevét a magatartásával és a nyilvánosságban vagy a közösségi médiában való megjelenésével.

Cégünk tiszteletben tartja a nemzetközileg elismert emberi jogokat, és elkötelezett az ezek tiszteletben tartása és védelme mellett. Tiszteletben tartjuk alkalmazottaink és harmadik felek méltóságát és személyes jogait. Szigorúan elutasítjuk a kényszermunka és a gyermekmunka bármilyen formáját.

3. § VÁLLALKOZÁS VÁLLALKOZÁSI PARTNEREKKEL / VERSENYEKKEL

Az üzleti kapcsolatok objektív kritériumokon alapulnak, beleértve az árat és a minőséget, de a megalapozott, tisztességes együttműködés meglétét is. Sikerünk alapja az ügyfelekkel való bizalmi kapcsolat is.

Az üzleti döntéseket csak a vállalat érdekeinek megfelelően hozzák meg. Fontos számunkra, hogy döntéseinket ne a magánérdekek vezéreljék. A munkavállalóktól kezdettől fogva kerülni kell az összeférhetetlenséget a magán-, egyéb gazdasági vagy egyéb ügyekkel. A konfliktus átlátható nyilvánosságra hozatala előfeltétele a felmerülő összeférhetetlenség megoldásának.

Termékeink és szolgáltatásaink meggyőző minőségével és teljesítményével versenyben sikeres és fenntartható üzleti megállapodásokat tudunk elérni. Az őszinteség és az integritás elveit minden üzleti és társadalmi tevékenység során be kell tartani.

Az ajándékok és meghívók cseréje a mindennapi üzleti tevékenységben teljesen jogszerű, amennyiben nem lépi túl az ésszerű értéket és gyakoriságot.

Az erkölcsi magatartás és a tisztességes verseny a sikerünk alapja. Betartjuk a tisztességes verseny szabályait. Az árakra, ármegállapítási tényezőkre vagy árösszetevőkre vonatkozó információcsere, a területi és az ügyfélcsoportok felosztása, a megállapodások vagy a szállítási kapcsolatokra és azok feltételeire vonatkozó információk nem megengedettek a versenytársak között. Elvárjuk, hogy munkatársaink és üzleti partnereink teljes mértékben vállalják felelősségüket a tisztességes verseny biztosítása érdekében.

4. § Titoktartás és adatvédelem

Saját fejlesztéseink és tudásunk kiemelkedő értéket képviselnek. Védjük ezeket az immateriális javakat, mivel ezek jelentős gazdasági jelentőséggel bírnak cégünk jövője szempontjából.

Tiszteletben tartjuk a szellemi tulajdonjogokat, és betartjuk az adatvédelmi törvényeket és rendeleteket. Külső információs technológiák és szoftverek használatakor vállaljuk, hogy csak legálisan megszerzett és licencelt verziókat használunk.

A munkavállaló köteles titokban tartani minden olyan üzleti és működési folyamatot, amelyről munkája során vagy bármilyen más módon tudomást szerzett. Ez kiterjed a szerződés időtartama alatt ismertté vált más vállalkozások üzleti titkaira vagy működési folyamataira is, amelyekkel a munkáltató jogilag, gazdaságilag vagy szervezeti kapcsolatban áll.

A működési folyamatok magukban foglalják különösen a gyártási folyamatokat, az elosztási csatornákat, az ügyféllistákat, a számítási alapokat, a vállalati szoftvereket és az összehasonlítható információkat. Ez magában foglalja a munkavállaló saját megfigyeléseit, tapasztalatait és eredményeit is. Minden üzleti dokumentumot és az üzleti tranzakciók nyilvántartását a munkáltató tulajdonaként kell kezelni, és legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor át kell adni a munkáltatónak. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra a folyamatokra és tényekre, amelyek mindenki számára hozzáférhetők, és amelyek nyilvánosságra hozatala egyértelműen hátrányos a munkaadó számára. Kétség esetén a munkavállaló köteles utasításokat szerezni a felettesétől vagy a vezetőségtől.

A munkaviszony megszűnése után is fennáll a titoktartási kötelezettség, feltéve, hogy ez nem, vagy csak jelentéktelen mértékben akadályozza a munkavállaló szakmai előmenetelét. Ha a szerződéskötés utáni titoktartási kötelezettség nem megfelelő módon akadályozza a munkavállalót szakmai előmenetelében, joga van mentesülni e kötelezettség alól a munkáltatóval szemben.

Az alkalmazottnak tilos a személyes adatok engedély nélküli feldolgozása (adattitok). Munkájuk megkezdésekor kötelesek betartani az adattitkot. Az adattitkosság a tevékenység befejezése után is fennmarad (a szövetségi adatvédelmi törvény 53. cikke). A munkavállalónak a munkaviszony megszűnése után is meg kell védenie az üzleti titkokat.

A jelenlegi és volt alkalmazottakkal, pályázókkal, üzleti partnerekkel és más embercsoportokkal fenntartott kapcsolatainkat úgy alakítjuk, hogy az üzleti szempontból releváns, bizalmas, titkos és személyes adatok védve legyenek. Személyes adatokat csak annyiban gyűjtünk, dolgozunk fel vagy használunk fel, amennyiben ez meghatározott, egyértelmű és törvényes célokból szükséges. Az adatoknak az érintettek számára történő felhasználásának átláthatónak kell lennie. Fenntartjuk a jogot a tájékoztatáshoz és a helyesbítéshez, valamint szükség esetén az adatok kifogásához, blokkolásához és törléséhez.

Munkatársaink vállalják, hogy betartják az adatvédelmi előírásokat, a törvényi és működési előírásokat, és megvédik őket a visszaéléstől. Vállaljuk az adatok biztonságának megfelelő színvonalának fenntartását.

Az összes adatfeldolgozó komponenst úgy kell rögzíteni, hogy megakadályozzák az illetéktelen belső vagy külső felhasználást.

5. § Kapcsolattartó személy

Felkérjük az összes alkalmazottat, hogy bizalommal vegye fel a kapcsolatot felettesével, a vezetéssel vagy e-mailben [e-mail védett] fordulni, mentes a negatív következményektől való félelemtől.

Minden kapcsolattartó vállalja, hogy fenntartja az abszolút titoktartást, ha a kapcsolatot létesítő személy ezt kéri, vagy ha védelme ezt megköveteli.

az Az ENSZ Global Compact a világ legnagyobb és legfontosabb kezdeményezése a felelősségteljes vállalatirányításért. Tíz egyetemes elv és a fenntartható fejlődés céljai alapján a befogadó és fenntartható globális gazdaság jövőképét követi, minden ember, közösség és piac javára, ma és a jövőben is. 10 óta vagyunk részesei a Global Compactnak. A 2019 alapelv négy területre oszlik:

01. EMBERI JOGOK

(1) A vállalatoknak támogatniuk és tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi emberi jogok védelmét.

(2) A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy ne legyenek bűnrészesek az emberi jogok megsértésében.

02. MUNKASZABÁLYOK

(3) A társaságoknak támogatniuk kell az egyesülési szabadságot és a kollektív tárgyalásokhoz való jog tényleges elismerését.

(4) A vállalatoknak támogatniuk kell a kényszermunka minden formájának megszüntetését.

(5) A vállalatoknak támogatniuk kell a gyermekmunka eltörlését.

(6) A vállalatoknak ki kell állniuk a foglalkoztatás és a jövedelemszerző foglalkoztatás terén a megkülönböztetés felszámolása mellett.

03. KÖRNYEZET

(7) A vállalatoknak az elővigyázatosság elvét kell követniük a környezeti problémák kezelésében.

(8) A vállalatoknak kezdeményezéseket kell tenniük a környezettudatosság fokozása érdekében.

(9) A vállalkozásoknak fel kell gyorsítaniuk a környezetbarát technológiák fejlesztését és elterjesztését.

04. KORRUPCIÓ MEGELŐZÉSE

(10) A vállalkozásoknak ki kell állniuk a korrupció minden formája ellen, ideértve a zsarolást és a megvesztegetést is.

Az adatvédelem

A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. Ki felel az adatvédelmi törvényekért?
Felelős i. SD. Az adatvédelem a bb-net media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. A weboldalon sütiket és elemző eszközöket használnak?
Igen. Céljukról és a törlés lehetőségeiről a részletek találhatók A bb-net.de adatvédelmi beállításai, valamint A shop.bb-net.de adatvédelmi beállításai.

3. Hol és meddig tároljuk az Ön személyes adatait?
A weboldalon végzett feldolgozási műveletekhez meghatározzuk, mennyi ideig tároljuk az adatokat, és mikor töröljük vagy blokkoljuk azokat. Hacsak az alábbiakban nem határozunk meg kifejezett tárolási időszakot, személyes adatait töröljük vagy blokkoljuk, amint a tárolás célja vagy jogalapja már nem érvényes. Adatait csak németországi szervereken tároljuk.

4. Adatait továbbítjuk harmadik feleknek?
Nem. Adatait nem adjuk át illetéktelen harmadik feleknek. Külső szolgáltatókat használunk azonban feldolgozási műveleteink részeként és üzleti tranzakcióink kezelésére (például az informatika, a logisztika, a telekommunikáció, az értékesítés és a marketing területén). Csak az utasításaink szerint járnak el, és a GDPR 28. cikke alapján szerződés szerint kötelesek voltak betartani az adatvédelmi előírásokat, és meghozni a szükséges adatvédelmi intézkedéseket, hogy mindenkor megvédjék adatait az elvesztéstől és illetéktelen hozzáféréstől.

5. Van-e kötelezettség személyes adatok megadására?
Nem. Nem a tőlünk való szerződéskötéstől tesszük függővé, hogy Ön előzetesen személyes adatokat szolgáltasson nekünk. Számodra, mint ügyfél, alapvetően nincs jogi vagy szerződéses kötelezettség, hogy megadd nekünk személyes adataidat. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos ajánlatokat csak korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem tudunk nyújtani, ha Ön nem adja meg a szükséges adatokat (pl. Megrendelések a webáruházban).

6. Kihez fordulhat, ha kérdése van?
Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba [e-mail védett].

B. A SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Lásd a B) 1. – 9. Pontot.

B 1. Általános információk az adatvédelemről

1.1 hatókör
Jelen adatvédelmi tájékoztató a „bb-net.de” weboldal és az azon keresztül elérhető webáruház („shop.bb-net.de”) elérése és használata során a személyes adatok feldolgozására vonatkozik.

1.2 Vezérlő
Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős szerv a DS-GVO 4. cikkének 7. pontja értelmében a bb-net media GmbH, Lisbon Str. 4 97424 Schweinfurt, e-mail: [e-mail védett]

1.3 Adatvédelmi tisztviselő
Cégünk adatvédelmi tisztviselőnk bármikor az Ön rendelkezésére áll az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben és kapcsolattartóként. Elérhetőségei: Andreas Pohl úr, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, e-mail: [e-mail védett]

B 2. Adatfeldolgozás, amikor meglátogatja weboldalunkat

2.1 naplófájlok

(1) Amikor ellátogat a weboldalra, úgynevezett hozzáférési adatokat gyűjtünk, és ezeket naplófájlba (ún. Naplófájlba) mentjük. Ezek a hozzáférési adatok tartalmazzák az IP-címet is. Ezenkívül a naplófájl tartalmazza a felkeresett webhely nevét, a megnyitott fájlt, a hozzáférés dátumát és idejét, az átadott adatok mennyiségét és a sikeres hozzáférésről szóló értesítést, a böngésző típusát és verzióját, az operációs rendszert, az úgynevezett hivatkozó URL-t (a korábban meglátogatott oldal) és a kérő szolgáltató mentésre kerül.

(2) Ilyen technikai információkat csak a weboldal technikai optimalizálása, műszaki infrastruktúránk biztonsága és annak érdekében, hogy a weboldal megfelelően jelenjen meg, gyűjtünk. Az adatkezelés iránti jogos érdekünk szintén ezekben a célokban rejlik. A jogalap a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f) GDPR.

(3) A naplófájlokat egy megfelelő megrendelés-feldolgozási szerződés (GDPR 28. cikk) alapján tárolja webszerverünk szolgáltatója és üzemeltetője (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. A naplófájlokat két (2) hónappal később automatikusan elmentjük. Gyűjtemény törölve.

2.2 cookie-k

(1) Weboldalunkon sütiket használunk. A sütikről, ideértve azok célját és tárolási időtartamát, valamint a törlési lehetőségeket, lásd: Az ankauf.bb-net.de adatvédelmi beállításai, valamint A shop.bb-net.de adatvédelmi beállításai.

(2) A "szükséges / nélkülözhetetlen sütik" segítségével történő adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, mivel különben nem lesz hozzáférhető, vagy korlátozzák a weboldal alapvető funkcióit. A preferenciák / statisztikák vagy az úgynevezett marketing sütik használatához az Ön beleegyezése szükséges, és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

2.3 Elemző és teljesítmény eszközök használata

(1) Weboldalunkon úgynevezett elemző és teljesítmény-eszközöket használnak, amelyek segítségével kiértékelhetjük látogatóink felhasználói magatartását a weboldalunkon található szolgáltatásaink és ajánlataink optimalizálása céljából. Ezekkel az eszközökkel z. Például megvizsgálható, hogy a látogatók hogyan és hova látogatnak el az oldalunkra, vagy hogy a webhely mely területeit látogatják meg különösen gyakran.

(2) A végrehajtott adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. a) GDPR, vagyis szükségünk van az Ön előzetes beleegyezésére ezen eszközök használatához. A weboldalon használt elemzési és teljesítményeszközökkel, beleértve azok törlési lehetőségeit is, lásd: A bb-net.de adatvédelmi beállításai, valamint A shop.bb-net.de adatvédelmi beállításai(Statisztika).

2.4 A marketingeszközök használata

Weboldalunk jelenleg nem használ úgynevezett marketing eszközöket.

B 3. Webáruház

3. Webáruház

(1) Ha termékeket szeretne megrendelni webáruházunkon keresztül, először be kell jelentkeznie vagy regisztrálnia kell. Ehhez a következő személyes adatokra van szükségünk: utó- és vezetéknév, cím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, a vezető és a kapcsolattartó neve. A regisztráció után hozzáférést kap az ügyfélportálunkhoz (felhasználónévvel és jelszóval).

(2) Az összes adatot kizárólag azért dolgozzuk fel, hogy Ön (vagy a vállalat kapcsolattartója) hozzáférhessen webáruházunkhoz (bejelentkezéshez), valamint a megrendelés felvételéhez, feldolgozásához és feldolgozásához. A folyamatban lévő adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. b) GDPR.

(3) A szerződés kezdeményezéséhez (pl. Regisztrációhoz) és feldolgozásához gyűjtött adatokat az Önnel fennálló üzleti kapcsolat időtartama alatt, de legalábbis a szavatossági időszakok lejártáig tároljuk. Megrendelés vagy megrendelés teljesítése után a személyes adatokat továbbra is öt (5) évig tároljuk, hacsak nem kér bennünket előzetes törlésre. Az adó- és kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok változatlanok maradnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

B 4. Érintkezési terület

(1) Weboldalunkon kapcsolatfelvételi űrlapot kínálunk az érdekelt felek és felhasználók kérdéseinek megválaszolásához, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk nyújtásához. A folyamat során összegyűjtött személyes adatok tartalmazzák az e-mail címet, a nevet és az Ön üzenetét / kérését.

(2) Az Ön adatait az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat maximális időtartamáig tároljuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ha ilyen szerződéses kapcsolat nem áll fenn, vagy nem a kérés eredményeként keletkezik, akkor legkésőbb kilenc (9) hónappal az utolsó kapcsolatfelvételt követően töröljük adatait.

B 5. Nyomja meg a levelezőlistát és a hírlevelet

(1) A sajtó terjesztési listájára vagy hírlevelünkre történő regisztrációval információkat kap termékeinkről és szolgáltatásainkról. A regisztráció során összegyűjtött adatok (név, e-mail cím, telefonszám) feldolgozásának jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. a) GDPR.

(2) Ha már nem kívánja megkapni az információt, bármikor kifogásolhatja a nyugtát és a kapcsolódó adatkezelést, és ennek megfelelően leiratkozhat anélkül, hogy a visszavonásig hozzájárulna a hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségéhez.

B 6. Alkalmazási portál

A weboldalunkon keresztül történő alkalmazáshoz kapcsolódó adatfeldolgozás típusának és terjedelmének részletei külön találhatók a Adatvédelmi információk a pályázók és az alkalmazottak számára.

B 7. Közösségi média és rajongói oldalak

(1) A következő online platformokon és hálózatokon működünk annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjünk a potenciális vagy meglévő ügyfelekkel, ötleteket cseréljünk az érdekelt felekkel és a felhasználókkal, vagy hirdetéseket kínáljunk és szolgáltatásokat hirdetjünk:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google / YouTube
Google Ireland Limited, Gordon ház, Barrow Street, Dublin 4, Írország
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
https://twitter.com/de/privacy

Kiszáll:
https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írország
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Németország
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Webhelyeinket úgynevezett közös (adatvédelmi) felelősséggel működtetjük a szolgáltatókkal. Adatkezelőként feldolgozzuk azokat az adatokat, amelyeket Ön közvetlenül az online platformokon és hálózatokon keresztül oszt meg vagy tesz közzé (pl. Megjegyzés- és csevegési funkciók segítségével), hogy veled kapcsolatba léphessünk, vagy ha szükséges, ötleteket cseréljünk veled. Ezen interakció részeként statisztikai adatokat is kaphatunk a platform üzemeltetőitől a "csatornáink és rajongói oldalaink" használatáról. Ezek tartalmazzák B. Információk az interakciókról, tetszésnyilvánítások, megjegyzések vagy összesített információk és statisztikák (pl. IP-cím; a követők származása), amelyek segítenek bennünket abban, hogy valamit megtudjunk a webhelyünkkel folytatott interakciókról. A felelősségünk területén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) bekezdés, S. 1. bekezdés. f) GDPR.

(3) A fent említett szolgáltatók azonban saját felelősségükre is feldolgozzák az adatokat. Nincs hatással azokra az adatokra, amelyeket a szolgáltató saját felelősségére, saját felhasználási feltételeinek és adatvédelmének megfelelően dolgoz fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett szolgáltatók felhívásakor u. További adatokat (például az Ön használatáról és a "szörfözés viselkedéséről") lehet gyűjteni, és szükség esetén továbbítani a szolgáltatóhoz. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy a fent említett médián keresztül történő interakció esetén az adatok az Európai Unió területén kívül is feldolgozhatók, ezáltal a szolgáltatók vállalták, hogy betartják az EU adatvédelmi normáit. Ezenkívül a felhasználói adatokat általában piackutatási és hirdetési célokból dolgozzák fel. Tehát z. B. a használati viselkedésből és a felhasználók ebből fakadó érdeklődéséből felhasználási profilok készülnek. A használati profilok viszont felhasználhatók pl. B. Olyan hirdetések elhelyezése a platformokon belül és kívül, amelyek feltehetően megfelelnek a felhasználók érdekeinek. Erről további információt az adott szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában talál.

(4) Amennyiben személyes adataink vannak az online platformok és hálózatok használatával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk aggodalmaihoz. Ha egy adott szolgáltatóval szemben is jogokat szeretne érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a felelős személlyel.

B 8. Bővítmények és modulok

8.1 Általános információk a Google beépülő moduljairól

A következő bővítmények weboldalunk használatának részeként a Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Írország) általában összegyűjti az Ön IP-címét, és ezáltal azt az információt, hogy Ön a megfelelő szolgáltatást használja, és a megfelelő szolgáltatásokat. Elérte az aloldalt. Ha be van jelentkezve a Google-ba, adatait közvetlenül a fiókjához rendeljük. A Google tárolja a felhasználói profilokat, és felhasználhatja őket hirdetési és / vagy piackutatási célokra. Ebben a tekintetben a Google jár el adatkezelőként (GDPR 26. cikk). Nincs hatással az összegyűjtött adatokra és az adatfeldolgozási műveletekre. Nem vagyunk tisztában az adatgyűjtés terjedelmével, céljaival vagy tárolási időtartamaival sem. Önnek jogában áll kifogást emelni a felhasználói profilok létrehozása ellen, bár ennek a jognak a gyakorlásához kapcsolatba kell lépnie a Google-lal. Az adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és terjedelméről további információk találhatók a Google adatvédelmi nyilatkozataiban, amelyek a http://www.google.de/intl/de/policies/privacy címen érhetők el. Itt további információkat talál az ezzel kapcsolatos jogairól, valamint a magánélet védelme érdekében beállítható lehetőségekről.

8.2 Google reCAPTCHA

A kapcsolatfelvételi lehetőségek részeként használjuk a Google által biztosított reCAPTCHA szolgáltatást. A reCAPTCHA-t arra használják, hogy megkülönböztessék, hogy a bejegyzést ember teszi-e be, vagy nem megfelelően automatizált, gépi feldolgozással (pl. úgynevezett botok). Az adatkezelés iránti jogos érdekünk szintén ezekben a célokban rejlik. A jogalap a 6. cikk (1) bekezdésének szövege. f) GDPR. A Google reCAPTCHA-val és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatos további információk a következő linkeken találhatók: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ és https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

8.3 Google Térkép

Weboldalunkon a Google Maps ajánlatát használjuk, amelynek segítségével interaktív térképeket jeleníthetünk meg közvetlenül a weboldalon, és ezáltal lehetővé tesszük a térképfunkció kényelmes használatát (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és terjedelméről további információk találhatók a www.google.de/intl/de/policies/privacy oldalon.

8.4 Google fordítás

Weboldalunkon a Google Translate eszközt használjuk, hogy idegen nyelvű tartalmakat jelenítsünk meg az idegen nyelvű felhasználók felhasználói élményének javítása érdekében. Ez magában foglalja a fenti adatok harmadik fél szolgáltató általi feldolgozása iránti jogos érdekünket is. A jogalap a 6. cikk (1) bekezdés, S. 1. bekezdés. f) GDPR. Az adatgyűjtés és a Google általi feldolgozás céljáról és terjedelméről az alább felsorolt ​​adatvédelmi közleményben talál információt: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Google betűtípusok és félelmetes betűtípusok

Weboldalunk a Google (Google Fonts) és a Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA) által biztosított betűtípusokat is használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Amikor meghív egy oldalt, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába a szövegek és betűtípusok megfelelő megjelenítése érdekében. Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell az említett szolgáltatók szervereihez. Ez megadja ezeknek a szolgáltatóknak u. Lehet, hogy tisztában van azzal, hogy weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül érte el. A webes betűtípusok használata online ajánlataink egységes és vonzó bemutatása érdekében történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). További információt a Google webes betűtípusairól a következő címen talál: https://developers.google.com/fonts/faq és https://www.google.com/policies/privacy. A Font Awesome-ról a https://www.fontawesome.com webhelyen és a Font Awesome adatvédelmi irányelvekben talál információkat: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Tartalom-szállítási hálózat GStatic Google Static Content és Cloudflare

Weboldalunkon a Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare") szolgáltató úgynevezett Content Delivery Network (CDN) hálózatát és a Google CDN-jét, a GStatic-ot használjuk. Ezeknek a tartalomszolgáltató hálózatoknak a használata többek között segítséget nyújt weboldalunk betöltési sebességének optimalizálásához. A CDN csökkenti a gyakori Java Script-könyvtárak és -betűtípusok betöltési idejét, mivel a fájlok átvitele gyors, helyi vagy kevéssé kihasznált szerverekről történik (6. cikk, 1. bekezdés, f) DS-GVO. A CDN használatához az Ön IP-címének feldolgozása technikailag szükséges ahhoz, hogy a tartalom elküldhető legyen a böngészőjébe. További információért tekintse meg a Cloudflare adatvédelmi szabályzatát: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a GStatic oldalon talál: https://policies.google.com/privacy.

9. Jivochat

Weboldalunkon a JivoChat csevegőszolgáltatást használjuk, hogy megkönnyítsük a látogatóinkkal való kapcsolatfelvételt. Az adatkezelés iránti jogos érdekünk ebben az egyszerűsített kommunikációs lehetőségben is rejlik. A jogalap a 6. cikk (1) bekezdésének szövege. f) GDPR. A szolgáltató a JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA. A csevegés teljesen névtelenül használható, és arra szolgál, hogy tanácsot adjon az érdekelt feleknek és az ügyfeleknek a termék kiválasztásában és a termék kérdéseiben. A szolgáltató névtelen adatokat gyűjt és tárol webes elemzés céljából, valamint az élő csevegőrendszer működtetése érdekében, hogy válaszoljon az élő támogatási kérdésekre. Ebből az anonimizált adatból álnéven felhasználási profilok hozhatók létre.

10. SalesViewer

A SalesViewer részeként JavaScript-alapú követőkódot használnak a webhelyen, amelynek segítségével a következő információkat határozzák meg:
A látogató cég neve, származása és iparága, a látogató cég forrása / referense, kulcsszó, látogatói viselkedés (meglátogatott oldalak, látogatás ideje, látogatás időtartama). A webhely látogatóinak végső eszközein nem tárolnak cookie-kat vagy hasonló fájlokat. További információk a webanalízis rendszer honlapján találhatók: https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. JOGAI

Önnek jogában áll bármikor megerősítést kérni tőlünk arról, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait, és joga van a személyes adatokra vonatkozó információkhoz. Ezenkívül joga van helyesbíteni, törölni és korlátozni az adatkezelést, valamint joga van bármikor kifogást emelni a személyes adatok kezelése ellen, vagy bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását vagy kérheti az adatátvitelt. Kérjük, küldjön e-mailben minden információigényt, információ iránti kérelmet, visszavonást vagy az adatkezeléssel kapcsolatos kifogást [e-mail védett]. Ezenkívül joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál az adatvédelem megsértése esetén.

Megjegyzések a különleges kifogáshoz való jogról
Önnek joga van az Ön helyzetéből fakadó okokból bármikor kifogást emelni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely többek között a 6. cikk (1) bekezdésének alapjául szolgál. e) vagy f) DS-GVO történik, kifogásolni a 21. cikk DS-GVO-t. Megállítjuk személyes adatainak feldolgozását, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás kényszerítő, jogos érdekeit, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogi követelések érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére szolgál. Ha élni kíván a kifogáshoz való jogával, akkor a e-mail is elegendő [e-mail védett].

A GDPR 13. és 14. cikkének követelményeivel összhangban ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatok feldolgozásáról és az ezzel kapcsolatos jogairól. Az, hogy mely adatokat dolgozzák fel részletesen és hogyan használják fel, nagymértékben függ a kért vagy szerződésben vállalt szolgáltatásoktól.

1. Ki felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért, és kivel fordulhat?

Az adatkezelésért felelős:

bb-net media GmbH
Lisszabon utca 4
97424 Schweinfurt, Németország
T +49 9721/64 694 - 0
E-mail: [e-mail védett]

Az alábbi címen fordulhat adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Andreas Pohl i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhauser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Németország
T + 49 5691 8900 501
E-mail: [e-mail védett]

2. Milyen adatokat használunk és hogyan gyűjtjük?

A vállalkozás megindításával és az üzleti kapcsolat későbbi feldolgozásával kapcsolatban üzleti partnereinktől vagy kapcsolattartóiktól származó adatokat dolgozunk fel, amelyeket közvetlenül tőlük vagy más felhatalmazott harmadik felektől kaptunk (például a szerződések teljesítéséhez vagy a beleegyezés alapján). Másrészt ezzel kapcsolatban olyan adatokat dolgozunk fel, amelyeket nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (például kereskedelmi nyilvántartásból) szerzünk be. A feldolgozott adatkategóriák a következők:

Érdeklődők:

 • Személyes / kapcsolattartási adatok (pl. Keresztnév, vezetéknév, nem, cégforma, telefonszámok, fax, e-mail
 • Kommunikációs adatok a levelezéssel kapcsolatban (e-mailek, levelezés)

Ügyfelek, beszállítók, szolgáltatók:

 • Személyes / kapcsolattartási adatok (pl. Keresztnév, vezetéknév, nem, cégforma, telefonszámok, fax, e-mail)
 • Szerződéses és számlázási adatok (pl. Banki adatok, megrendelt áruk és szolgáltatások, számlázási adatok)
 • Adóazonosító számok
 • Kommunikációs adatok a levelezéssel kapcsolatban (e-mailek, levelezés)
 • Hitelminősítések

3. Milyen célokra és milyen jogalapon kezelik az adatait?

A bb-net media GmbH általi adatfeldolgozás az Ön üzleti feladatainak végrehajtása érdekében történik az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) és minden egyéb vonatkozó törvény (pl. HGB, AO stb.) Rendelkezéseinek megfelelően.

3.1. A 6. cikk (1) bekezdésének megfelelő beleegyezés alapján egy GDPR

Ha Ön beleegyezését adta a személyes adatok meghatározott célú feldolgozásához (pl. Hírlevelekhez), akkor a kezelés jogszerűségét az Ön beleegyezése alapján adják meg. A beleegyezés bármikor visszavonható, a jövőbeni hatással. Ez vonatkozik a hozzájárulási nyilatkozatok visszavonására is, amelyeket a GDPR hatálybalépése előtt adtak nekünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszavonás csak a jövőben lép hatályba; ez a visszavonás előtt történt feldolgozást nem érinti.

3.2 Szerződés végrehajtására / teljesítésére vagy szerződéskötést megelőző intézkedésekre a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. b GDPR

A személyes adatok feldolgozására ügyfelekkel, beszállítókkal és szolgáltatókkal kötött szerződések teljesítése céljából kerül sor. Ez magában foglalja az üzleti partner kérésére a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtását is.

3.3 Az érdekek mérlegelésének összefüggésében a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. f GDPR

Szükség esetén az Ön adatait a szerződés tényleges teljesítésén túl is feldolgozzuk jogos érdekeink vagy harmadik felek védelme érdekében. Ezek például:

 • Jogi igények érvényesítése és védekezés jogi vitákban
 • a bb-net media GmbH belső adminisztrációs céljai
 • Az informatikai biztonság és az informatikai műveletek garanciája
 • Épületbiztonsági intézkedések, vagyon- és lopásvédelem hozzáférés-ellenőrzés és videofelvétel révén
 • Reklám, amennyiben hozzájárult adatainak felhasználásához
 • A közvetlen ügyfélkapcsolat eljárásainak vizsgálata és optimalizálása
 • Adathívás és továbbítás hitelügynökségektől hitelellenőrzés céljából
3.4 A 6. cikk (1) bekezdésének jogi követelményei miatt c GDPR vagy közérdekből, a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. e GDPR

Ezenkívül különféle jogi kötelezettségek vonatkoznak a jogi követelmények betartására (például adó- és kereskedelmi előírások), amelyek szükségessé teszik a személyes adatok feldolgozását.

4. Ki kapja meg az adatait?

Cégünkön belül csak azok a pozíciók és személyek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, akiknek erre szükségük van szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy a fent említett célokhoz. Az általunk használt szolgáltatók és helyettes ügynökök is adatokat fogadhatnak erre a célra.
Az adatokat csak akkor továbbítjuk a vállalaton kívül, ha erre a fent említett célokra van szükség, ha jogi kötelezettségek vannak, vagy ha beleegyezését adta. A címzettek minden részéről kötelesek betartani az adatvédelmet.

Ilyen feltételek mellett a személyes adatok címzettjei lehetnek:

 • Állami szervek és intézmények (pl. Adóhatóságok), ha jogi vagy hivatalos kötelezettség áll fenn,
 • Feldolgozók, akiknek személyes adatokat továbbítunk az Önnel fennálló üzleti kapcsolat fenntartása érdekében (pl. Fizetési műveletek, könyvelés),
 • azokat a pozíciókat, amelyekhez hozzájárult az adatátvitelhez,
 • Hitelintézetek hitelellenőrzésre,
 • Logisztikai szolgáltató,
 • Ügyvédek és biztosító társaságok kárrendezésre és kárigények érvényesítésére.

Az EU-n vagy az EGT-n kívüli országokban (úgynevezett harmadik országokban) alapvetően nincs átutalás a kedvezményezettekhez. Ha egyes esetekben az adatokat harmadik országokba kell továbbítani, akkor ez vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges, a megrendelések feldolgozásával összefüggésben történik, a törvény előírja, vagy az Ön által megadott hozzájáruláson alapul.

Ha a szolgáltatókat harmadik országokban használják, akkor az átadásra általában csak akkor kerül sor, ha az EU Bizottsága megerősítette az adatvédelem megfelelő szintjét a harmadik országban, vagy egyéb megfelelő adatvédelmi garanciákat a 44. és azt követő cikkek értelmében. ) elérhető.

5. Meddig tárolják adatait?

Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg ez a 3. szakaszban említett célok teljesítéséhez szükséges. Meg kell jegyezni, hogy számos üzleti kapcsolatunk hosszú távú. Ha az adatokra már nincs szükség a szerződéses vagy jogi kötelezettségek teljesítéséhez, azokat rendszeresen törölni kell, kivéve, ha ideiglenes további feldolgozásuk a következő célokból szükséges:

 • Kereskedelmi és adómegőrzési időszakok teljesítése, például a Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) vagy az Adótörvénykönyv (AO) szerint. Az ott meghatározott határidők legfeljebb 10 év.
 • Bizonyítékok megőrzése az elévülési idő keretein belül (pl. A BGB 195. §-a). A tárolási idő általában 3 év, bizonyos esetekben akár 30 év is lehet.

6. Milyen adatvédelmi jogai vannak?

Minden érintettnek joga van:

 • Információ a GDPR 15. cikke szerint
 • Javítás a GDPR 16. cikke szerint
 • Törlés a GDPR 17. cikke szerint
 • A feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke szerint
 • Az adatok hordozhatósága a GDPR 20. cikke szerint
 • Kifogás a GDPR 21. cikkével szemben

A BDSG 34. és 35. szakaszában foglalt korlátozások vonatkoznak a tájékoztatáshoz és a törléshez való joghoz. Ezenkívül jogorvoslati jog van a felelős adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (a GDPR 77. cikke a BDSG 19. szakaszával összefüggésben).
A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez vonatkozik a hozzájárulási nyilatkozatok visszavonására is, amelyeket a GDPR hatálybalépése előtt kaptunk. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszavonás csak a jövőben lép hatályba. A visszavonás előtt történt feldolgozás nem érinti.

7. Kötelező-e az Ön adatszolgáltatása?

A személyes adatok megadását a szerződés létrehozása, végrehajtása, teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében általában nem írja elő a törvény vagy a szerződés.
Ezért Önnek nem kötelező tájékoztatást adnia a személyes adatokról. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ezekre általában a szerződés megkötéséről, a szerződés teljesítéséről vagy a szerződéskötést megelőző intézkedésekről van szükség.

Ha nem ad meg nekünk személyes adatokat, előfordulhat, hogy szerződéses intézkedések keretében nem tudunk döntést hozni. Mindig csak azt a személyes adatot ajánljuk, amely a szerződés megkötéséhez, a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedésekhez szükséges.

8. Van-e automatikus döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is)?

Az üzleti kapcsolat létrehozására, megvalósítására és megszüntetésére nem használunk automatikus döntéshozatalt a GDPR 22. cikkével összhangban. Nincs profilozás.

Ez az adatvédelmi információ tájékoztat a személyes adatok feldolgozásáról a bb-net media GmbH-nál (a továbbiakban bb-net). A személyes adatok a következőkhöz tartoznak GDPR 4. cikk, 1. cikk, minden olyan információ, amely kapcsolatba hozható egy természetes személlyel, különösen olyan azonosítóhoz való hozzárendelés révén, mint név vagy személyi szám, amellyel személyét azonosítani lehet. A bb-net a személyes adatokat kizárólag meghatározott célra és jóhiszeműen dolgozza fel az alkalmazandó adatvédelmi előírásokkal összhangban.

* A jobb olvashatóság érdekében a női és a férfi neveket nem használják. A semleges vagy férfias kifejezéseket illetően minden alkalmazottat meg kell érteni, nemtől függetlenül.

1. A felelős személy neve és elérhetőségei

bb-net media GmbH
Michael Bleicher ügyvezető igazgató képviseli
Lisszabon utca 4
97424 Schweinfurt, Németország

Tel: + 49 (0) 9721 6469 40
E-mail: [e-mail védett]

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

Andrew Pohl
Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhauser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Németország

E-mail: [e-mail védett]

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok bb-neten történő kezelésének jogalapjai a következők:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - feldolgozás az érintett beleegyezésével,
 • 6 (1) bekezdés b) pont GDPR - feldolgozás szerződéskötést megelőző és szerződéses célokra,
 • 6. cikk (1) bekezdés c) pont - GDPR - feldolgozás a jogi kötelezettségek teljesítéséhez,
 • 6. Az (1) bekezdés f) pontja - GDPR - feldolgozás a bb-net vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében, kivéve, ha az érintettek érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságainak védelme érvényesül,
 • 88 GDPR a BDSG 26. szakaszával összefüggésben - feldolgozás a munkaviszony céljából.

4. A gyűjtés és a feldolgozás célja

A bb-net gyűjti, feldolgozza és felhasználja a személyes adatokat: 

 • munkaviszony és egyéb szerződéses kapcsolatok megvalósítása céljából, 
 • üzleti tevékenységünk során megengedett célokra, valamint a kapcsolódó jogos érdekek védelmére, pl. B. munkaszerződés, üzleti kapcsolat vagy érdekelt fél megindításával kapcsolatban, 
 • a jogi követelmények és az együttműködési kötelezettségek teljesítésével összefüggésben. 

A személyes adatoknak a fentiektől eltérő célokra történő feldolgozása nem történik meg. Mielőtt személyes adatokat kezelne a fentiektől eltérő célokra, a bb-net tájékoztatja Önt erről a feldolgozásról, és ha szükséges, megkapja az Ön beleegyezését. 

A fent említett célokra z. B. a következőket tartalmazza: 

 • Pályázatok feldolgozása, 
 • Munkaviszony vagy egyéb kezdeményezése, végrehajtása és felmondása Szerződéses viszony, 
 • Vevői megrendelések beszerzése, 
 • Megrendelés teljesítése, igényfelmérés, 
 • Saját szolgáltatási portfóliónk népszerűsítése, 
 • Esetleges szerződésszegések vagy bűncselekmények felderítése, 
 • Teljesítmény meghatározása és teljesítménymenedzsment, 
 • Bérszámfejtés, számlázás, számlázási és fizetési műveletek, köretek, 
 • Személyzeti adminisztráció, személyi tervezés, személyzeti menedzsment, személyzet fejlesztése és képzése, 
 • Munkavédelem és orvostudomány, 
 • A jogi követelményeknek való megfelelés, pl. B. a munkajog, az adótörvény és a társadalombiztosítási jog elvei és az együttműködésre vonatkozó jogi kötelezettségek szerint, 
 • Lízingek feldolgozása,  
 • Alkalmazási támogatások igénybevétele, 
 • belső igazgatási, szervezési és statisztikai célok, minőségbiztosítás, 
 • A feldolgozási módszerek és adatok jogosulatlan hozzáféréssel, hamisítással és jogosulatlan felhasználással szembeni biztonságának és védelmének biztosítása, 
 • A vállalat létesítményeinek, felszereléseinek és vagyonának a lopásokkal és más károkkal szembeni védelme.

5. Személyes adatok és személyes adatok

A bb-net a fenti célok érdekében személyes adatokat és személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel. A gyűjtés és feldolgozás az adatgazdaságosság és a célkorlátozás elveinek szigorú betartásával történik. Az érintett személy általi adatszolgáltatás önkéntes a meglévő szerződéses kapcsolatokon vagy ebből eredő jogi kötelezettségeken kívül. Még a munkaszerződésekben is az adatok önkéntes alapon gyűjthetők és továbbíthatók az érintett hozzájárulásával. Az adatok feldolgozása mind papír, mind digitális formában megtörténik.

Ezek az adatok különösen a következőket tartalmazzák:

 • minden típusú törzsadat (név, tudományos cím, cím, születési idő és hely, nem, személyzet száma stb.),
 • Családi állapot, gyermekek, házastárs, örökösök, hívők, vallási hovatartozás és nemzetiség,
 • A jelentkező adatai (jelentkezés, önéletrajz, igazolások, iskolai és szakképzési bizonyítékok, egyéb oktatási képesítések bizonyítékai, referenciák, kép),
 • minden típusú szerződéses adat (például a foglalkoztatás típusa, a foglalkoztatás foka, a munkaviszony kezdete / vége, feltételek és teljesítési díjak, banki adatok stb.),
 • Szervezeti adatok (például munkakör, beosztás, felettes, hely, vezetési szint stb.),
 • Bér- és bérfizetési adatok (pl. Bérszámfejtési adatok, banki adatok, társadalombiztosítási információk, bérgarancia-információk stb.),
 • Teljesítményadatok (pl. Értékelések, kompetenciaértékelések, lehetséges értékelések, a Struktogram teszt értékelési adatai, bérmeghatározási adatok, a munkavégzéssel kapcsolatos információk, a munkaviszony keretein belüli képzési intézkedésekben való részvételre vonatkozó információk stb.),
 • Üzleti kapcsolattartási és kommunikációs adatok, beleértve a közösségi média elérhetőségeit,
 • Profiladatok, képesítések, információk az iskolai és szakképzésről, elvégzett továbbképzések, továbbképzések, valamint képesítések és egyéb képesítések, például elsősegély, katasztrófa, tűz és evakuálás,
 • Munkaidő, távollét, szabadság, távollét okai, utazási és utazási idők, távollét (fizetett, fizetés nélküli, szülési és szülői szabadság),
 • Engedélyek, mint például B. hozzáférési és hozzáférési jogok az informatikai rendszerekhez,
 • IT napló adatok, mint pl B. a kommunikációs és adatfeldolgozó berendezések, eljárások és rendszerek, valamint a videomegfigyelő rendszer nyilvántartásainak működéséről és használatáról,
 • Az érintettek által kiadott anyagi erőforrásokra és a vállalat vagyonára vonatkozó adatok,
 • Tájékoztatás az ügyintézési és csődeljárásokról
 • e-mailekből és levelezésből származó személyes adatok, irodán kívüli jegyzetek,
 • Előzmények adatai,
 • A tartózkodási hely, a munkavállalási engedély, a munkaügyi ügynökségeknél vagy az alapbiztonság végrehajtásában részt vevő ügynökségeknél történő bejegyzési státus adatai Az SGB II-t bízzák meg, a munkaügyi ügynökség ügyfélszámát, közösségi számot, biztosítási számot,
 • Személyi igazolvány, regisztrációs okmányok, súlyos fogyatékossággal élő személyi igazolvány, vezetői engedély másolatai,
 • Információk a kórházi tartózkodásokról,
 • Információ az egészségügyről és a vállalati integráció menedzsmentjéről, a súlyos fogyatékkal élők státusáról és a munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi adatokról.

6. A tárolás időtartama

A személyes adatokat a bb-net csak addig tárolja, amíg az adatok ismerete szükséges a fent említett célokhoz, amelyekre azokat összegyűjtötték, vagy törvényi vagy szerződéses megőrzési követelmények állnak fenn.

Különböző törvényi megőrzési időszakok következnek az adótörvényekből, a munkajogból és a társadalombiztosítási törvényekből. Ha az adatokra már nincs szükség a szerződéses vagy jogi kötelezettségek teljesítéséhez, azokat rendszeresen töröljük, kivéve, ha ideiglenes további feldolgozásuk jogi okokból szükséges.

7. Személyes adatok és személyes adatok továbbítása

 1. A személyes adatokat csak a bb-net továbbítja vagy közli külső szervekkel, amennyiben erre az adatvédelmi előírásoknak megfelelően van engedély.Ez az eset áll fenn, ha: 
 • a továbbítást jogszabály írja elő, 
 • a továbbítás a szerződéses viszony teljesítését szolgálja, 
 • a bb-netnek jogos érdeke van a fent említett célok értelmében, és az adattovábbítás az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megengedett, 
 • az érintett hozzájárulását előzetesen megszerezték. 

A személyes adatok címzettjei a következők lehetnek: B. tartalmazza: 

 • Ügyfelek, ügyfelek és érdekelt felek, 
 • Ügynökök és vállalkozók, akik a bb-net szolgáltatását nyújtják (pl. Adatfeldolgozási feladatok külső adatközpontokban, jövedelemadó hivatalban), Bérbeadó), 
 • Hatóságok (pl. Adó- és társadalombiztosítási hatóságok, munkaügyi ügynökségek, az SGB II szerint alapvető biztonsági szolgáltatók) és biztosítótársaságok, 
 • Jogi képviselők, bíróságok,  
 • Oktatási és képzési szolgáltatók, 
 • Biztosító társaságok, 
 • Bankok, auditorok, 
 • Hitelező, harmadik fél adós. 

Ha a bb-net személyes adatokat küld ügynököknek, hatóságoknak, szolgáltatóknak vagy ügyfeleknek /-Ez kizárólag megrendelés-feldolgozási szerződések keretében történik. 

Amennyiben a személyes adatok továbbításához beleegyezésre vagy külön értesítésre van szükség az érintett személyről, a bb-net előzetesen megkapja a beleegyezést, vagy erről időben tájékoztatja az érintettet. 

Ha adatot továbbítanak harmadik országokba, vagy ha harmadik országbeli szervek felé teszik közzé azokat, további követelményeket kell betartani. Ezen előírásoknak megfelelően a bb-net és a feldolgozó ügynökség között a GDPR által előírt szerződést kötnek az EU szabványos szerződéses rendelkezéseinek megfelelően. 

8. Adatvédelmi jogai

Minden érintettnek joga van:

 • Információ a GDPR 15. cikke szerint,
 • Korrekció a GDPR 16. cikke szerint,
 • Törlés a GDPR 17. cikke szerint,
 • A feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke szerint,
 • Adathordozhatóság a GDPR 20. cikke szerint,
 • Kifogás a GDPR 21. cikke szerint.

A BDSG 34. és 35. szakasza szerinti korlátozások az információhoz való jogra és a törlés jogára vonatkoznak. Ezen túlmenően joga van fellebbezni az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz a. A GDPR 77. cikke a BDSG 19. cikkével összefüggésben.

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép a felelős személlyel. Ez vonatkozik a hozzájárulási nyilatkozatok visszavonására is, amelyeket a GDPR hatálybalépése előtt kaptunk. A jövőben bármikor visszavonhatja beleegyezését. A visszavonás előtt történt feldolgozást tehát a visszavonás nem érinti.

Minden jogot elküldhet nekünk e-mailben a következő címen: [e-mail védett] vagy használja a „Felelős” részben megadott elérhetőségeket.

1. bevezetés

A bb-net Media GmbH (a továbbiakban: "bb-net") társadalmi felelőssége keretében vállalja, hogy betartja az adatvédelmi törvényeket. Ez az adatvédelmi irányelv a bb-netre vonatkozik az adatvédelem alapelveivel összefüggésben. Az adatvédelem fenntartása az alapja annak, hogy a bb-net üzleti kapcsolataiban megbízhasson az ingatlanokban, mint munkaadókban és üzleti partnereiként.

Az adatvédelmi irányelv megteremti az egyik szükséges keretfeltételt az adatátvitelhez a bb-net, az ügyfelek, az érdekelt felek és más üzleti partnerek között. Biztosítja az európai adatvédelmi irányelvek és a nemzeti törvények által megkövetelt megfelelő szintű adatvédelmet.

Kizárólag a jobb olvashatóság érdekében a férfi, a nő vagy a nyelv különféle formáinak megfelelő használata nem használatos. Az itt használt férfi nyelvi forma reprezentálja a női vagy a különböző nemet. Ugyanez vonatkozik a női formára, a hím vagy a különféle nem helyettesítőjeként is alkalmazható, a sokféle nemre is vonatkozik, a férfi vagy női nem helyettesítésére is érvényes.

2. hatálya

Ez az adatvédelmi irányelv a bb-netre vonatkozik. Az adatvédelmi irányelv kiterjed a személyes adatok minden feldolgozására. Névtelen adatok, pl. B. statisztikai értékelések vagy vizsgálatok esetében nem tartoznak ezen adatvédelmi irányelv hatálya alá. Az adatvédelmi irányelvek legújabb verziója kérhető a bb-net-től.

3. Az állami jog alkalmazhatósága

Ez az adatvédelmi irányelv az általános európai adatvédelmi rendeletet tartalmazza a hatályos állami törvények helyettesítése nélkül. Kiegészíti a vonatkozó nemzeti adatvédelmi törvényt. A vonatkozó nemzeti jog elsőbbséget élvez, ha eltérést igényel ettől az iránymutatástól, vagy további követelményeket támaszt.

4. A személyes adatok feldolgozásának alapelvei

4.1 Jogszerűség

A személyes adatok feldolgozása során védeni kell az érintett személy személyes jogait. A személyes adatokat törvényes módon kell gyűjteni és feldolgozni.

4.2 Earkarking

A személyes adatok feldolgozása csak az adatgyűjtés előtt meghatározott célokra történhet. A célok későbbi módosítása csak korlátozott mértékben lehetséges, és indokolást igényel.

4.3 Átláthatóság

Az érintett személyt tájékoztatni kell adataik kezeléséről. Elvileg a személyes adatokat az érintett személytől kell gyűjteni. Az adatgyűjtés során az érintettnek képesnek kell lennie legalább az alábbiak felismerésére vagy ennek megfelelő tájékoztatására:

 • a felelős szerv kiléte,
 • az adatkezelés célja,
 • Harmadik felek vagy harmadik felek kategóriái, akiknek az adatokat továbbítani lehet.
4.4 Az adatok elkerülése és az adatgazdaságosság

A személyes adatok feldolgozása előtt meg kell vizsgálni, hogy ez szükséges-e a feldolgozás céljának eléréséhez és milyen mértékben. A személyes adatokat csak későbbi célokból szabad megőrizni, kivéve, ha azt az állami törvény előírja vagy megengedi.

4.5 deléció

Törölni kell azokat a személyes adatokat, amelyekre már nincs szükség a törvényi vagy üzleti folyamatokkal kapcsolatos megőrzési időszakok lejárta után. Ha ezekben az adatokban egyedi esetekben vannak jelek a jogos érdekekről, akkor az adatokat addig kell tárolni, amíg a jogos érdeket a bb-net törvényesen tisztázza és ellenőrzi.

4.6 Tényszerűség és naprakész adatok

A személyes adatokat helyesen, teljesen és - ha szükséges - naprakészen kell tárolni. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az alkalmazhatatlan, hiányos vagy elavult adatokat töröljék, helyesbítsék, kiegészítsék vagy frissítsék.

4.7 Titoktartás és adatbiztonság

Az adatvédelem a személyes adatokra vonatkozik. A személyes kapcsolatok során bizalmasan kell kezelni őket, és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítani kell őket az illetéktelen hozzáférés, a jogellenes feldolgozás vagy nyilvánosságra hozatal, valamint a véletlen elvesztés, módosítás vagy megsemmisítés ellen.

5. Az adatkezelés elfogadhatósága

A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása csak az alábbi engedélyek egyikének megadásával engedélyezett. Ilyen engedélyre akkor is szükség van, ha a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának célját az eredeti rendeltetéstől meg kell változtatni.

5.1 Ügyfél, leendő, partner és üzleti partner adatai
5.1.1 Adatkezelés a kezdeményezés, a megkötés és a szerződés megszüntetése során

Az érintett felek, ügyfelek, partnerek vagy üzleti partnerek személyes adatai feldolgozhatók a szerződés igazolására, végrehajtására és felmondására. Ez magában foglalja a szerződéses partner gondozását is, feltéve, hogy ez összefügg a szerződés céljával. A szerződés felkészülésekor - vagyis a szerződés megindításának szakaszában - megengedett a személyes adatok feldolgozása ajánlatok elkészítése, adásvételi vagy szolgáltatási szerződések előkészítése vagy az érdekelt fél szerződés megkötésére irányuló egyéb kívánságainak teljesítése céljából. Az érdekelt felekkel a szerződés megindítása során kapcsolatba lehet lépni az általuk megadott adatok felhasználásával. Az érdekelt fél által kifejezett korlátozásokat be kell tartani.

5.1.2 Adatfeldolgozás reklámcélokra

Az ügyfélhűség vagy a reklámozási intézkedések további jogi követelményeket követelnek meg. A személyes adatok reklámcélú feldolgozása megengedett, feltéve, hogy ez összeegyeztethető azzal a céllal, amelyre az adatokat eredetileg gyűjtötték. Az érintett személyt tájékoztatni kell adatainak reklámcélokra történő felhasználásáról. Ha az adatokat kizárólag reklámcélokra gyűjtik, akkor az érintett személy önkéntes. Az érintettet tájékoztatni kell az ilyen célú adatszolgáltatás önkéntes jellegéről. Az érintettal való kommunikáció során meg kell szerezni az érintett hozzájárulását az adatainak reklámcélú feldolgozásához. Az érintettnek a beleegyezés (beleegyezés) keretében választania kell a rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi csatornák között, mint például az elektronikus levél és a telefon.

5.1.3 hozzájárulás az adatfeldolgozáshoz

Az adatkezelés az érintett beleegyezése alapján történhet. A hozzájárulás megadása előtt a 4.3. ezen adatvédelmi iránymutatás. Bizonyítási okokból az egyetértési nyilatkozatot írásban vagy elektronikus úton kell megkapni. Bizonyos körülmények között, pl. B. telefonos tanácsadás esetén a hozzájárulás szóban is megadható. Kiállításukat dokumentálni kell.

5.1.4 Jogi engedélyen alapuló adatkezelés

A személyes adatok kezelése akkor is megengedett, ha az állami jogszabályok előírják, előírják vagy engedélyezik az adatkezelést. Az adatfeldolgozás típusának és terjedelmének a jogilag megengedett adatkezeléshez szükségesnek kell lennie, és ezen jogi rendelkezéseken kell alapulnia.

5.1.5 A jogos érdek alapján történő adatfeldolgozás

A személyes adatok feldolgozására akkor is sor kerülhet, ha ez a bb-net jogos érdekének megvalósításához szükséges. A jogszerű érdekek általában jogi (például a fennálló követelések végrehajtása) vagy gazdasági (például a szerződéses zavarok elkerülése) tények. A személyes adatok jogos érdek alapján történő feldolgozására nem kerülhet sor, ha egyes esetekben arra utal, hogy az érintett védelemre méltó érdekei felülmúlják a feldolgozás iránti érdeklődést. Minden egyes feldolgozásnál ellenőrizni kell a védelemre érdemes érdekeket.

5.1.6 Különösen érzékeny adatok feldolgozása

A különösen érzékeny személyes adatok feldolgozására csak akkor kerülhet sor, ha ezt a törvény előírja, vagy ha az érintett személy kifejezetten beleegyezett. Ezen adatok feldolgozása akkor is megengedett, ha feltétlenül szükséges az érintett személlyel szembeni jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez. Ha különösen érzékeny adatok feldolgozását tervezik, akkor erről előzetesen tájékoztatni kell az adatvédelmi tisztviselőt.

5.1.7 Felhasználói adatok és internet

Ha a személyes adatokat webhelyeken vagy alkalmazásokban gyűjtik, dolgozzák fel és használják, akkor az érintetteket erről tájékoztatni kell az adatvédelmi és adott esetben a sütikről szóló értesítésekben. Az adatvédelmi közleményeket és adott esetben a sütikre vonatkozó értesítéseket úgy kell integrálni, hogy azok könnyen felismerhetők, közvetlenül elérhetőek és az érintettek számára folyamatosan elérhetőek legyenek. Ha felhasználói profilokat hoznak létre (nyomon követés) a weboldalak és alkalmazások használati viselkedésének értékelésére, erről az érintetteket tájékoztatni kell az adatvédelmi tájékoztatóban. Személyes nyomon követésre csak akkor kerülhet sor, ha a nemzeti jog ezt megengedi, vagy ha az érintett személy beleegyezett. Ha a nyomon követés álnév alatt történik, az érintettnek lehetőséget kell adni arra, hogy tiltakozzon az adatvédelmi közleményben (opt-out). Ha a személyes adatokhoz való hozzáférés engedélyezve van a nyilvántartásba vett térség webhelyein vagy alkalmazásaiban, akkor az érintettek azonosítását és hitelesítését úgy kell megtervezni, hogy a megfelelő hozzáférés megfelelő védelmet érjen el.

5.2 Munkavállalói adatok
5.2.1 A munkaviszony adatkezelése

A munkaviszony vonatkozásában a munkaszerződés létrejöttéhez, végrehajtásához és felmondásához szükséges személyes adatok feldolgozhatók. A munkaviszony megindításakor a kérelmezők személyes adatai feldolgozhatók. Az elutasítást követően a kérelmező adatait törölni kell, figyelembe véve a bizonyítási határidőket, kivéve, ha a kérelmező hozzájárult egy későbbi kiválasztási eljárás további tárolására. A fennálló munkaviszonyban az adatkezelésnek mindig kapcsolódnia kell a munkaszerződés céljához, kivéve, ha az alábbi adatkezelési engedélyek valamelyike ​​érvényes.

Ha a munkaviszony megindítása során vagy a fennálló munkaviszonyban további információkra van szükség a pályázóról harmadik féltől, akkor figyelembe kell venni a vonatkozó nemzeti jogi követelményeket. Kétség esetén meg kell szerezni az érintett hozzájárulását.

A munkaviszonnyal összefüggő, de eredetileg a munkaszerződés teljesítésére nem használt személyes adatok feldolgozásához jogi legitimációnak kell lennie. Ezek lehetnek jogi követelmények vagy a munkavállaló hozzájárulása, vagy a vállalat jogos érdekei.

5.2.2 Jogi engedélyen alapuló adatkezelés

Az alkalmazottak személyes adatainak kezelése akkor is megengedett, ha az állami jogszabályok előírják, előírják vagy engedélyezik az adatkezelést. Az adatkezelés típusának és terjedelmének szükségesnek kell lennie a jogilag megengedett adatkezeléshez, és ezen jogszabályi rendelkezéseken kell alapulnia. Ha a fellépésnek jogi lehetősége van, a munkavállaló jogos érdekeit figyelembe kell venni.

5.2.3 hozzájárulás az adatfeldolgozáshoz

A munkavállalói adatok feldolgozása az érintett beleegyezése alapján történhet. A hozzájáruló nyilatkozatokat önként kell megadni. Az önkéntelen beleegyezés hatástalan. Bizonyítási okokból az egyetértési nyilatkozatot írásban vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ha a körülmények ezt nem teszik lehetővé, a hozzájárulás szóban is megadható. A kibocsátást mindenképpen megfelelően dokumentálni kell. Az érintettek tájékozott, önkéntes nyilvánosságra hozatala esetén beleegyezés feltételezhető, ha a nemzeti jog nem követeli meg kifejezett hozzájárulását. A hozzájárulás megadása előtt a 4.3. pontjában foglaltaknak megfelelően.

5.2.4 A jogos érdek alapján történő adatfeldolgozás

A személyes munkavállalói adatok feldolgozására akkor is sor kerülhet, ha ez a bb-net jogos érdekének megvalósításához szükséges. A jogos érdekeket általában jogilag (pl. Jogi igények megalapozása, gyakorlása vagy védelme) vagy gazdaságilag (pl. A munkavállalók értékelése) igazolják.

A személyes adatok jogos érdek alapján történő feldolgozására nem kerülhet sor, ha egyes esetekben arra utal, hogy a munkavállaló védelemre méltó érdekei felülmúlják a feldolgozás iránti érdeklődést. Minden egyes feldolgozásnál ellenőrizni kell a jogos érdekek meglétét. A munkavállalói adatok feldolgozását megkövetelő ellenőrzési intézkedéseket csak akkor lehet végrehajtani, ha erre törvényi kötelezettség van, vagy ha van indokolt ok. Megalapozott ok esetén is ellenőrizni kell az ellenőrzési intézkedés arányosságát. A vállalatnak az ellenőrzési intézkedés végrehajtásához fűződő jogos érdekeit (pl. A jogszabályi rendelkezések és a társaság belső szabályainak betartását) össze kell mérni az intézkedéssel érintett munkavállalónak az intézkedés kizárása esetleges jogos érdekével, és csak akkor hajtható végre, ha azok megfelelőek . Minden intézkedés meghozatala előtt meg kell határozni és dokumentálni kell a társaság jogos érdekeit és a munkavállalók lehetséges jogos érdekeit. Ezenkívül figyelembe kell venni a nemzeti jogban fennálló további követelményeket (például az érintettek tájékoztatási jogait).

5.2.5 Különösen érzékeny adatok feldolgozása

Különösen érzékeny személyes adatokat csak bizonyos feltételek mellett lehet feldolgozni. Különösen védelemre érdemes adatok a faji és etnikai származásra, a politikai véleményekre, a vallási vagy filozófiai meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra vagy az érintett személy egészségi vagy szexuális életére vonatkozó adatok. Az állami törvények miatt más adattartományokat különösképpen védelemre érdemes besorolni, vagy másként lehet kitölteni az adatkategóriák tartalmát. Hasonlóképpen, a bűncselekményekkel kapcsolatos adatokat gyakran csak az állami törvények által meghatározott különleges feltételekkel lehet feldolgozni. A feldolgozást az állami törvény kifejezetten engedélyezi vagy előírja. Ezenkívül megengedhető a feldolgozás, ha arra szükség van, hogy a felelős szerv teljesíthesse a munkajog területén fennálló jogait és kötelezettségeit. A munkavállaló önként is kifejezetten hozzájárulhat a feldolgozáshoz. Ha különösen érzékeny adatok feldolgozását tervezik, akkor erről előzetesen tájékoztatni kell az adatvédelmi tisztviselőt.

5.2.6 Távközlés és Internet

A telefonos rendszereket, az e-mail címeket, az intranetet és az internetet, valamint a belső közösségi hálózatokat elsősorban a vállalat bocsátja rendelkezésre az operatív feladatok részeként. Munkaeszközök és vállalati erőforrások. Használhatók az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések és a vállalat belső irányelveinek keretein belül.

A magáncélú felhasználás minden esetben kizárt és tiltott.

Biztonsági okokból a telefonos rendszerek, az e-mail címek és az Internet használata korlátozott ideig naplózható. Ezen adatok személyes értékelését csak a bb-net törvények vagy iránymutatások megsértésének konkrét, indokolt gyanúja esetén lehet elvégezni. Ezeket az ellenőrzéseket csak a vizsgáló osztályok végezhetik, az arányosság elvének és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzésének megfelelően. A vonatkozó nemzeti törvényeket be kell tartani.

6. Személyes adatok továbbítása

A megrendelések feldolgozása az, amikor egy vállalkozót megbíznak a személyes adatok feldolgozásával anélkül, hogy a társult üzleti folyamatért felelősséget rendelnének. Ezekben az esetekben a megrendelések feldolgozásáról megállapodást kell kötni külső vállalkozókkal. Az adatfeldolgozás helyes végrehajtásáért a megbízót viseli a felelősség.

A vállalkozó csak az ügyfél utasításainak megfelelően dolgozhat fel személyes adatokat. Megrendeléskor a következő követelményeket kell betartani: az üzembe helyezési osztály biztosítja ezek végrehajtását.

 1. A vállalkozót alkalmassága szerint kell kiválasztani a szükséges műszaki és szervezeti védintézkedések biztosítására. A kivitelező rendelkezik a biztonsági előírásokkal. 28. cikk (3) bekezdés c), GDPR 32, különös tekintettel az 5. cikk (1) bekezdésének (2) bekezdésére.
 2. A megrendelést szöveges formában kell megadni. Az adatkezelésre vonatkozó utasításokat, valamint a megrendelő és a kivitelező felelősségét dokumentálni kell.
 3. Az adatvédelmi tisztviselő által biztosított szerződéses előírásokat be kell tartani.
 4. Az ügyfélnek az adatkezelés megkezdése előtt meg kell győznie magát a vállalkozó kötelezettségeinek betartásáról. A vállalkozó különösen megfelelő tanúsítás benyújtásával bizonyíthatja az adatbiztonsági követelményeknek való megfelelést. Az adatkezelés kockázatától függően előfordulhat, hogy az ellenőrzést a szerződés időtartama alatt rendszeresen meg kell ismételni.
 5. A GDPR számos részében vannak független adatvédelmi kötelezettségek, amelyek szintén a feldolgozóra irányulnak.
 6. 27. GDPR 1. bekezdés: A „képviselő” kinevezésének kötelezettsége a feldolgozóra is vonatkozik.
 7. GDPR 30. cikk (2) bekezdés: A feldolgozó köteles vezetni az eljárási címjegyzékeket.
 8. GDPR 31: Az adatvédelmi felügyeleti hatósággal való együttműködés kötelezettsége az adatfeldolgozóra is vonatkozik.
 9. 32 GDPR (1) bekezdés: Az adatbiztonsági technikai és szervezési intézkedések meghozatalának kötelezettsége a feldolgozóra is vonatkozik.
 10. GDPR 37. cikk (1) bekezdés: A vállalati adatvédelmi tisztviselő kinevezésének kötelezettsége a feldolgozóra is vonatkozik.
 11. 44 GDPR: A feldolgozóknak be kell tartaniuk a harmadik országokba történő adatátvitelre vonatkozó korlátozásokat is.

7. Adatfeldolgozás nevében

A személyes adatoknak a bb-neten kívüli címzettekre vagy a vállalaton belüli címzettekre történő továbbítására a személyes adatok 5. szakasz szerinti feldolgozásának elfogadhatósági követelményei vonatkoznak. Az adatok címzettje köteles csak meghatározott célokra felhasználni azokat.

Harmadik felektől a bb-net felé történő adatátvitel esetén biztosítani kell, hogy az adatok rendeltetésszerűen felhasználhatók legyenek.

8. Az érintett jogai

Minden érintett gyakorolhatja a következő jogokat. Állítását az illetékes osztálynak azonnal feldolgoznia kell, és nem vezethet hátrányhoz az érintett személy számára. Kérlek vegyed figyelembe a következőt:

8.1 Az információhoz való jog - nyilvánosságra hozatal
 • A felelős személy (esetleg a képviselő) neve és elérhetőségei
 • Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
 • Az adatkezelés célja és jogalapja
 • Jogos érdekek (a GDPR 6. cikke szerinti feldolgozáshoz)
 • Címzettek vagy a címzettek kategóriái
 • Áthelyezés harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekbe
 • A tárolás időtartama
 • Tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, kifogásoláshoz és az adatok hordozhatóságához való jog megléte
 • A hozzájárulás visszavonásának joga
 • Felügyeleti hatósághoz fellebbezési jog fennállása
 • Tájékoztatás arról, hogy az adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, valamint az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeit
 • Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is
 • Információ az adatkezelés céljának esetleges változásáról
8.2 A tájékoztatáshoz való jog
 • Az adatfeldolgozás célja
 • Az adatok kategóriái
 • Címzettek vagy a címzettek kategóriái
 • A tárolás időtartama
 • A helyesbítéshez, törléshez és kifogáshoz való jog
 • Fellebbezés joga a felügyeleti hatósághoz
 • Az adatok eredete (ha nem az érintettektől gyűjtötték)
 • Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is
 • Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez
8.3 A helyesbítéshez és törléshez való jog

mindig létezik, amikor

 • az adatok tárolása már nem szükséges,
 • az érintett visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását,
 • az adatokat jogellenesen dolgozták fel,
 • az EU vagy a nemzeti jogszabályok szerint törvényi kötelezettség a törlés.

9. A titoktartás feldolgozása

A személyes adatok titkosak. Az alkalmazottaknak tilos az illetéktelen gyűjtés, feldolgozás vagy felhasználás. Bármely adatkezelés, amelyet egy alkalmazott anélkül hajt végre, hogy feladataival összefüggésben rábíznák és megfelelő felhatalmazással rendelkezik, nem engedélyezett. A tudás szükségességének elve érvényesül: A munkavállalók csak akkor férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, ha és amilyen mértékben ez a saját feladataikhoz szükséges. Ehhez a szerepek és felelősségek körültekintő megosztása és szétválasztása, valamint végrehajtása és fenntartása szükséges az engedélyezési koncepciók keretében.

Az alkalmazottak nem használhatják a személyes adatokat saját magán- vagy kereskedelmi célokra, továbbíthatják illetéktelen személyek számára, vagy más módon hozzáférhetővé tehetik azokat. Az elöljáróknak a munkaviszony kezdetekor tájékoztatniuk kell alkalmazottaikat az adattitok megőrzésének kötelezettségéről. Ez a kötelezettség a munkaviszony megszűnése után is fennáll.

10. A feldolgozás biztonsága

A személyes adatokat mindenkor védeni kell az illetéktelen hozzáférés, a jogellenes feldolgozás vagy nyilvánosságra hozatal, valamint az elvesztés, hamisítás vagy megsemmisítés ellen. Ez függetlenül attól, hogy az adatokat elektronikusan vagy papíron dolgozzák fel. Új adatfeldolgozási eljárások, különösen új informatikai rendszerek bevezetése előtt meg kell határozni és végre kell hajtani a személyes adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedéseket. Ezeknek az intézkedéseknek a technika korszerűségén, a feldolgozásból eredő kockázatokon és az adatok védelmi követelményein kell alapulniuk. A felelős osztály különösen konzultálhat az adatvédelmi tisztviselővel. A személyes adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedések az információbiztonság kezelésének részét képezik, és azokat folyamatosan hozzá kell igazítani a műszaki fejlődéshez és a szervezeti változásokhoz.

11. Adatvédelmi ellenőrzés

Az adatvédelmi irányelvek és az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartását rendszeresen ellenőrizni kell adatvédelmi auditok és egyéb ellenőrzések útján. A megvalósítás az adatvédelmi tisztviselő és más ellenőrzési jogokkal rendelkező vállalati területek felelőssége.

Az adatvédelmi ellenőrzések eredményeit közölni kell az adatvédelmi tisztviselővel. A vezetőséget tájékoztatni kell a lényeges eredményekről. Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság saját maga is ellenőrizheti az ezen irányelv rendelkezéseinek betartását az állami jog által meghatalmazott hatáskörök körében.

12. Adatvédelmi események

Minden alkalmazottnak haladéktalanul be kell jelentenie az adatvédelmi irányelvet vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb szabályokat megsértő eseteket az adatvédelmi tisztviselőnek. A funkcióért vagy az egységért felelős vezető köteles haladéktalanul tájékoztatni az illetékes adatvédelmi tisztviselőt az adatvédelmi eseményekről.

A következő esetekben:

 • személyes adatok jogellenes továbbítása harmadik személyek számára,
 • - harmadik személyek jogellenes hozzáférése a személyes adatokhoz, vagy -
 • a személyes adatok elvesztése

A társaságban előírt értesítéseket haladéktalanul meg kell küldeni annak érdekében, hogy az adatvédelmi események jelenlegi jelentési kötelezettségei teljesüljenek a nemzeti jog szerint.

13. Felelősségek és szankciók

Az adatfeldolgozásért a vezetés felel. Ezért köteles gondoskodni arról, hogy a törvényben előírt adatvédelmi követelményeket és az adatvédelmi iránymutatásban foglalt követelményeket (például a nemzeti jelentési kötelezettségeket) figyelembe vegyék. A menedzser menedzsmentjének feladata szervezeti, személyi és technikai intézkedések felhasználása az adatvédelemnek megfelelő adatfeldolgozás biztosítására. Ezen követelmények végrehajtása a felelős alkalmazottak felelőssége. Amennyiben a hatóságok adatvédelmi ellenőrzést végeznek, az adatvédelmi tisztviselőt azonnal értesíteni kell.

A vezetőség köteles támogatni az adatvédelmi tisztviselő munkáját. Az üzleti folyamatok és projektek felelőseinek kellő időben tájékoztatniuk kell az adatvédelmi tisztviselőt a személyes adatok új feldolgozásáról. Az olyan adatfeldolgozási projektek esetében, amelyek különösen veszélyeztethetik az érintettek személyes jogait, az adatvédelmi tisztviselőt be kell vonni a feldolgozás megkezdése előtt. Ez különösen vonatkozik a különösen érzékeny személyes adatokra. A vezetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy alkalmazottai megfelelő mértékben képzettek legyenek az adatvédelem terén. Számos országban a személyes adatok nem megfelelő feldolgozása vagy az adatvédelmi törvény egyéb megsértése miatt is büntetőeljárást indítanak, és kártérítési igényeket eredményezhetnek. Az egyes alkalmazottak felelősségei a munkajog alapján szankciókhoz vezethetnek.

14. Az adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő, mint szervezet, amelyre nem vonatkoznak külön utasítások, a nemzeti és nemzetközi adatvédelmi előírások betartásának érdekében törekszik. Ő felel az adatvédelmi iránymutatásokért és ellenőrzi azok betartását. Az adatvédelmi tisztviselőt a bb-net vezetősége nevezi ki.

Bármely érintett kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel, adatvédelmi vagy adatbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos javaslatokkal, kérdésekkel, információkéréssel vagy panaszokkal kapcsolatban. A kérdéseket és a panaszokat kérésre bizalmasan kezelik.

Ha a felelős adatvédelmi tisztviselő nem tudja orvosolni a panaszt vagy megakadályozni az adatvédelmi irányelvek megsértését, akkor az adatvédelem megsértésének orvoslásakor figyelembe kell venni a vezetést.

A felügyeleti hatóságok kérdéseit mindig az adatvédelmi tisztviselő tudomására kell hozni. Az adatvédelmi tisztviselő a következőképpen érhető el:

Pohl Consulting Team GmbH
Az adatvédelmi tisztviselő
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Németország
T + 49 5691 8900 501
mail: [e-mail védett]

1. Az adatvédelmi politika célja és hatálya

A Bb-net media GmbH vállalja, hogy betartja az adatvédelmi irányelveket. Az adatvédelem fenntartása képezi a bizalmi üzleti és alkalmazotti viszony alapját. Ez együtt jár a hírnév megőrzésének betartásával. Ez az irányelv keretfeltételeket teremt az adatfeldolgozáshoz és azok továbbításához a vállalaton belül és a külső szerződéses partnereknek. Biztosítja a személyes adatok megfelelő kezelését az adott folyamat tulajdonosánál a vállalaton belül. Az adatvédelmi irányelvek a vállalatra és alkalmazottaira vonatkoznak. A személyes adatok minden feldolgozási tevékenységére vonatkozik. Eltérő szabályozás nem egyszerűen meghozható. Az adatvédelmi irányelv megváltoztatására csak az adatvédelmi tisztviselővel egyeztetve kerül sor.

2. A személyes adatok feldolgozásának alapelvei (a GDPR 5. cikke)

 • Jogszerűség és átláthatóság:
  Az érintett személy személyes jogainak védelme érdekében a személyes adatokat törvényes módon, jóhiszeműen és az érintett személy számára érthető módon kell feldolgozni. Az érintett feleket tájékoztatni kell személyes adataik kezeléséről. Ezenkívül világossá kell tenni, hogy a gyűjtött adatok mennyire hasznosak és hogyan dolgozzák fel azokat.
 • Jelölés:
  A személyes adatok feldolgozása során csak azokat a célokat lehet elérni, amelyeket kifejezetten meghatároztak az adatok gyűjtése előtt. A célok a vonatkozó mögöttes munkadokumentumokból származnak, amelyeket a munkavállalónak az első feldolgozás megkezdése előtt meg kell jegyeznie.
 • Az adatok minimalizálása:
  A személyes adatoknak a célnak megfelelőnek kell lenniük, és a feldolgozáshoz szükséges mértékre kell korlátozódniuk. Csak azokat a személyes adatokat kell rögzíteni és feldolgozni, amelyek a munka lépéshez szükségesek. A vonatkozó előírások megtalálhatók a munka útmutatóban.
 • Pontosság:
  A személyes adatoknak valóságnak és naprakésznek kell lenniük. A helytelen adatokat a megfelelő intézkedésekkel azonnal törölni vagy kijavítani kell.
 • Tárolási korlátozás:
  A személyes adatokat oly módon kell tárolni, hogy az érintettek azonosítása csak annyiban lehetséges, amennyire az adatfeldolgozási célok előírt időtartamához szükséges. Hosszabb tárolás lehetséges, ha a személyes adatokat megfelelő műszaki vagy szervezeti intézkedések védik.
 • Integritás és titoktartás:
  A személyes adatokat bizalmasan kell kezelni és feldolgozni oly módon, hogy garantálható legyen a megfelelő adatbiztonság. Megfelelő műszaki intézkedéseket kell hozni az adatok jogosulatlan hozzáférés, jogellenes feldolgozása vagy módosítása, valamint véletlen elvesztése vagy megsemmisítése elleni védelme érdekében.

3. Az adatkezelés jogszerűsége (a GDPR 6. cikke)

A személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására csak az alábbi feltételek egyikének teljesülése esetén kerülhet sor:

 • Beleegyezés az érintett személyek adatfeldolgozásához
 • Adatkezelés szerződéses kapcsolat esetén
 • Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében
 • Adatkezelés jogos érdek alapján
 • Adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében
 • Adatkezelési munkaviszony a BDSG 26. §-a szerint

4. Személyes adatok továbbítása

A személyes adatokat csak akkor továbbíthatják a címzetteknek a vállalaton belül és kívül, ha a III. Szakasz egyik követelménye teljesül. Ezenkívül a címzettet arra kell kötelezni, hogy az adatokat csak a meghatározott célokra használja fel.

5. Rendelési adatok feldolgozása (GDPR 28. cikk f) pont)

Ha a vállalkozó megbízza a személyes adatok gyűjtését, feldolgozását vagy felhasználását a felelős szerv által (bb-net), ez megrendeléses adatfeldolgozás. Ezt egy szerződés alapján végzik. A processzor a személyes adatokat csak a vezérlő utasításai alapján dolgozhatja fel.

6. Az érintettek jogai (a GDPR 16. és azt követő cikkei)

Az adatkezelés által érintett személynek különféle jogai vannak, amelyeket védeni kell. Az érintett személy kérésére állításukat az illetékes osztálynak azonnal feldolgoznia kell.

 • Az érintettek információkat kérhetnek arról, hogy mely személyes adatokat miként dolgozzák fel.
 • Az érintett személy kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését.
 • Az érintett kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés alapja nem létezik, vagy már nem létezik.
 • Az érintett kérheti a feldolgozás korlátozását, ha az adatok pontosságát vitatják, vagy a feldolgozás jogellenes.

7. Adatvédelmi események

Az adatvédelmi irányelvek megsértéséről be kell jelenteni az illetékes felügyelőt.

A személyes adatok védelmének megsértése esetén az a vonatkozó
Kövesse a munka útmutatásait. Sérül a biztonság, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen továbbítják harmadik felek számára.
 • a személyes adatokat jogellenesen megsemmisítik vagy megváltoztatják.
 • Harmadik felek jogellenes hozzáférést kapnak a személyes adatokhoz.

Tájékoztatás az EU jogi követelményeinek végrehajtásáról
Az EU általános adatvédelmi rendelete a bb-net által

Itt megtudhatja, hogy a bb-net media GmbH mit tesz érted az adatvédelem szempontjából, hogyan hajtottuk végre az új EU általános adatvédelmi rendelet követelményeit, és milyen folyamatok és dokumentációk állnak rendelkezésedre.

1. Hogyan hajtottuk végre az EU adatvédelmi rendeletének követelményeit?

A bb-net nagyon komolyan veszi az ügyfelek és az érdekelt felek személyes adatainak kezelését. Külső adatvédelmi szakemberrel és ügyvédi irodával együttműködve gondosan ellenőrizték a személyes adatokkal kapcsolatos területeket a társaságban és a rendelkezésre álló digitális platformokon. Minden olyan folyamat esetében, amelyben az adatokat tárolják vagy feldolgozzák,
technikai és szervezési intézkedéseket hoztak ezek biztosítására. Abban az esetben, ha az adatokat harmadik félnek továbbítják, minden címzettet ellenőriztek, és minden lehetséges intézkedést megtettek az adatok nem megfelelő feldolgozásának kizárása érdekében. Az alábbiakban megtalálja az összes információt és az összes szükséges dokumentum pontos tárolási helyét cégünk adatvédelmi témájában.

2. Adatvédelmi irányelveink

A személyes adatok kezelésére vagy feldolgozására vonatkozó adatvédelmi irányelveinket a következő címen találhatja meg: Adatvédelem.

3. Adatvédelmi információink ügyfeleink számára

Az Ön adatainak és jogainak kezelésével kapcsolatos általános információink - az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13., 14. és 21. cikke szerinti információ a Adatvédelmi információk.

4. Hol találok információkat az adatfeldolgozásról a bb-net weboldalon?

Itt találja teljes számunkat Adatvédelem.

5. Technikai és szervezési intézkedéseink az adatbiztonság témájában

A GDPR 32. cikkével összhangban a külső adatvédelmi tisztviselőnkkel és egy ügyvéddel együttműködve átfogó intézkedéseket hoztak az Ön adatainak védelme érdekében. A részletes intézkedéseket itt találja meg TOMS olvasni.

6. Mi alapján adjuk át az adatokat?

Feldolgozási tevékenységeink értékelése alapján az adatokat a következő alapokon adjuk át:

 • Egyedi szerződés, azaz megrendelés adatfeldolgozási szerződések vállalkozóként vagy megrendelőként egyaránt
 • Jogalap
 • Szerződéses kapcsolatok
 • hozzájárulás
 • EU szabványos szerződéses záradékok

7. Milyen jogai vannak?

Önnek bármikor joga van megerősítést kérni arról, hogy személyes adatokat dolgozunk-e fel, és joga van a személyes adatokkal kapcsolatos információkhoz. Ezenkívül joga van helyesbíteni, törölni és korlátozni az adatkezelést, valamint joga van bármikor kifogást emelni a személyes adatok kezelése ellen, vagy bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását vagy kérheti az adatátvitelt. Ezen felül joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnak adatvédelmi szabálysértések esetén.

8. Van kérdése?

Kérjük, küldjön egy e-mailt a következő címre: [e-mail védett]

A természetes személyek személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogainak és szabadságainak védelme érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell hozni, és ezáltal teljesíteni kell a jelen rendelet követelményeit. Annak érdekében, hogy bizonyítani lehessen a rendelet betartását, a vállalkozó meghatározza a belső stratégiákat és intézkedéseket hoz, amelyek különösen megfelelnek a technológia szerinti adatvédelem és az alapértelmezett adatvédelem elveinek.

Az integrált beléptető, tűzjelző rendszerrel és videomegfigyeléssel ellátott biztonsági rendszerek behatolásjelző rendszere (EMA) az ingatlan határainak védelmét, a behatolók elhárítását, a szabotázs, a kémkedés és a készletkülönbségek elkerülését szolgálja.

Ebből a célból a kifelé vezető fix ajtók nyitó és záró érintkezőkkel vannak ellátva. Ezen túlmenően csapdaszerű megfigyelés van mozgásérzékelőkkel bizonyos területeken annak érdekében, hogy észleljék és bejelenthessék az ablakokon és tetőablakokon keresztüli illetéktelen hozzáférést vagy az emberek csapdáját. Az összes többi szakaszban a felvétel csak a mozgástól függ. A képeket csak akkor rögzítik a digitális videorendszer merevlemezén, ha mozgás van a képen, vagy a mozgó kamerák.

A behatolásjelző technológiát egy transzponder segítségével olvasóval aktiválják vagy deaktiválják. Ez biztosítja, hogy csak erre jogosult személyek működhessenek. Az elkerülhetetlenség garantálva van, és csak az összes külső ajtó reteszelésével és kinyitásával kapcsolatban. Az elkerülhetetlenség azt jelenti, hogy intézkedéseket kell hozni a helytelen működés által okozott téves riasztások leküzdésére. Ebben a koncepcióban a riasztást egy állandóan felügyelt központba és a kiválasztott emberek okostelefonjára továbbítják.

Abban az esetben, ha a biztosítók vagy az auditorok igényt tartanak a VdS, az LKA vagy a DIN 0833 szerinti irányelvek szerinti felszerelésre, elengedhetetlen az elkerülhetetlenség és a riasztás továbbítása egy állandóan személyzetű irányítóközpontba. A gyári hálózaton keresztül megtekinthető és vezérelhető rögzített helyeken rögzített rögzített videokamerákat használnak kültéri megfigyelésre és a riasztás ellenőrzésére. A videó képeket munkaidőn kívül rögzítik. Az adatvédelmi előírások miatt a hozzáférés csak jelszóval védett, és az adatvédelmi tisztviselő előírásainak megfelelően történik. Maga a kamerahálózat külön egységként van felállítva a gyári hálózat állandó stresszének elkerülése érdekében.

A technikai és szervezési intézkedések a műszaki fejlődés és a továbbfejlesztés függvénye. A technika állását, a végrehajtási költségeket, a feldolgozás típusát, terjedelmét és céljait, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázat eltérő valószínűségét és súlyosságát a GDPR 32. cikk értelmében figyelembe kell venni. A jelentős változásokat dokumentálni kell. Összességében ezek adatbiztonsági intézkedések, és a kockázatoknak megfelelő szintű védelem biztosítása a rendszerek titkossága, integritása, rendelkezésre állása és rugalmassága tekintetében, amelyek a személyes adatok típusától vagy a védendő adatkategóriáktól függően alkalmasak. A törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében az ügyfél a következőképpen hajtja végre ezt a megállapodást befolyási területén:

1. Titoktartás (GDPR 32. cikk (1) bekezdés b) pont)

1.1 Belépés ellenőrzése

Ne biztosítson jogosulatlan fizikai hozzáférést az adatfeldolgozó rendszerekhez, például szerver helyiségekhez, hálózati kábelekhez vagy munkatermekhez, amelyekben a munkaállomás számítógépei vannak. A vállalkozó biztosítja, hogy sem a belépés, sem a betekintés, sem a lehetséges hozzáférés ne legyen elérhető.

A vállalkozó a következő intézkedéseket hozta:

 • Kulcskezelés a kulcselosztás dokumentálásával
 • Betörésjelző rendszer a VDS szabvány szerint
 • Látogatói és személyes kontroll
 • Videó megfigyelés a cég telephelyén
 • A szerver szoba ajtóvédelme elektronikus hozzáférés-vezérléssel
 • Ablak nélküli szerver szoba

1.2 Belépés ellenőrzése

A hozzáférés-ellenőrzés mellett meg kell akadályozni, hogy illetéktelen személyek használják az adatfeldolgozó rendszereket. A személyes adatok feldolgozására szolgáló rendszerekhez való hozzáférést felhasználói azonosítással kell ellátni.

A vállalkozó a következő intézkedéseket hozta:

 • Személyes felhasználói bejelentkezés hitelesítési koncepcióval, amikor bejelentkezik a vállalati hálózatra
 • Jelszóeljárás és az eljárás ellenőrzése
 • Megfelelő vírusvédelmi megoldás a szerveren és az ügyfeleken aktuális frissítésekkel
 • Hardver alapú redundáns tűzfal rendszer
 • Az ügyfél automatikus lezárása egy ideig, felhasználói tevékenység nélkül
 • Minden jelszó és titkosítás digitális rendszere
 • A titkosított átviteli útvonalak a VPN segítségével vannak biztonságosak
 • A mobil eszközök, például a notebookok és a táblagépek merevlemezei titkosítva vannak
 • Minden munkaállomás-rendszer, akár rögzített, akár mobil, BIOS-jelszóval van ellátva
 • Megállapodások a mobil eszközök és az otthoni irodák biztonságos használatához

 

1.3. Hozzáférés-szabályozás

A meghatalmazott személyek csak a hozzáférési engedélyük alapján jogosultak hozzáférni az adatokhoz, így a személyes adatok jogosulatlan olvasása, másolása, megváltoztatása vagy eltávolítása nem lehetséges.

A vállalkozó a következő intézkedéseket hozta:

 • Személyes felhasználói bejelentkezés engedélyezési koncepcióval és dedikált felhasználói jogokkal
 • Jelszó azonosítás és jelszó házirend
 • Hozzáférés korlátozása IP szinten és távoli hozzáférés titkosított VPN használatával
 • Alkalmazás szintű naplózás
 • Az ügyfelek és a saját mobil eszközök magánhasználatának tilalma
 • A használt adathordozókat újra felhasználásuk előtt törlik
 • A SIM-kártya funkcióval ellátott készülékeket PIN-kóddal védik
 • A mobil eszközök, például a notebookok és a táblagépek merevlemezei titkosítva vannak
 • A régi fájlokat és a régi adathordozókat tanúsított aprítóval vagy lyukasztóval megsemmisítik
 • Az USB-kapcsolatok minden munkaállomás-rendszeren blokkolva vannak

1.4 Elkülönítési követelmény

A különféle célokra gyűjtött adatokat külön kell feldolgozni. Az elválasztást oly módon kell elvégezni, hogy az ne keveredjen más ügyfelek adataival, vagy jogosulatlan harmadik felek ne férhessenek hozzá azokhoz.

A vállalkozó a következő intézkedéseket hozta:

 • Külön adatbázisok és feldolgozó rendszerek
 • Külön termelési és tesztrendszerek
 • Hozzáférési engedély fogalma
 • Az ügyfelek elválasztása a használt szoftvertermékekben

2. Integritás (GDPR 32. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

2.1. Átadás ellenőrzése

Biztosítani kell, hogy az elektronikus továbbítás, illetve a külső adathordozón történő szállítás és tárolás során semmiféle jogosulatlan olvasás, másolás, megváltoztatás vagy eltávolítás nem lehetséges. Lehetővé kell tenni annak ellenőrzését és meghatározását, hogy mikor tervezik a személyes adatok adatátviteli létesítmény általi továbbítását.

A vállalkozó a következő intézkedéseket hozta:

 • A személyes adatok titkosított e-mail továbbítása e-mailekben
 • Biztonságos vezeték nélküli LAN (WLAN)
 • A titkosított átviteli útvonalak a VPN segítségével vannak biztonságosak
 • Adathordozók titkosítása szállítás közben
 • Megfelelő vírusvédelmi megoldás a szerveren és az ügyfeleken aktuális frissítésekkel
 • Hardver alapú redundáns tűzfal rendszer
 • Valamennyi alkalmazott kötelessége teljesíteni az adatvédelmi követelményeket, a GDPR 5. cikkével összhangban

2.2. Bemeneti vezérlés

Ez utóbbi meghatározása annak lehetővé tételére, hogy a naplózó rendszerrel személyes adatokat adtak-e meg, változtak vagy távolítottak-e el az adatfeldolgozó rendszerekben.

A vállalkozó a következő intézkedéseket hozta:

 • Dokumentumkezelés verzióval és előzményekkel
 • Naplózási lehetőségek a bevitelhez, módosításhoz és törléshez
 • A hozzáférési jogok korlátozottak
 • Korlátozott embercsoport változtathatja meg a vállalati bbCore szoftvert

3. Rendelkezésre állás és ellenálló képesség (GDPR 32. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

3.1. Rendelkezésre állás ellenőrzése

A személyes adatok véletlen, szándékos vagy kiszámíthatatlan elvesztése ellen megfelelő védelmet kell létrehozni.

A vállalkozó a következő intézkedéseket hozta:

 • Adatmentési koncepció rendszeres felülvizsgálatokkal
 • Vészhelyzeti kézikönyv a rendelkezésre álló vészhelyzeti tervekkel
 • Adatok biztonsági mentése külön tűzszakaszban
 • Titkosított biztonsági mentés
 • Adathordozók tárolása biztonsági másolatokkal a vállalaton kívül
 • Szünetmentes tápegység (UPS)
 • Betörésjelző rendszer a VDS szabvány szerint
 • Megfelelő tűzoltó rendszerek a szerver helyiségében és a vállalkozás helyiségeiben
 • Rendszeresen ellenőrizze az összes elektronikus rendszert a DGUV3 szerint
 • Külön elektronikus áramköri biztosítékok

4. A rendszeres felülvizsgálat, értékelés és értékelés módja (a GDPR 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja; a GDPR 25. cikk (1) bekezdése)

4.1. Rendelés-ellenőrzés

Garantálja, hogy a megrendelésben feldolgozott személyes adatokat csak az ügyfél utasításainak megfelelően lehet feldolgozni. Amint az alvállalkozókat a vállalkozó igénybe veszi, kötelesek az utasításokat és az adatvédelmet ugyanúgy betartani.

A vállalkozó a következő intézkedéseket hozta:

 • Írásbeli szerződés megrendelés adatfeldolgozásra a vállalkozóval
 • A vállalkozó felülvizsgálata és kiválasztása, különös tekintettel az adatbiztonságra
 • Valamennyi alkalmazott kötelessége teljesíteni az adatvédelmi követelményeket, a GDPR 5. cikkével összhangban
 • A vállalkozó megvizsgálja, hogy kineveztek-e adatvédelmi tisztviselőt
 • A vállalkozó folyamatos felülvizsgálati és ellenőrzési jogai

MI VÁLASZ A TE KÉRDÉSED


  Lapozzon a lap tetejére